Ohjelma ja suoritusindikaattorit

Suomen mehiläishoito-ohjelma 2019-2022

PDF-tiedostoSuomen mehiläishoito-ohjelma 2019-2022.pdf (297 kB)

Toimenpide

Vuosi

A) Tekninen apu

2020

2021

2022

Valtakunnalliset seminaarit, kpl

8

8

8

Tarhaajien alueellinen koulutus, kpl

50

50

50

Koulutettujen mehiläisalan kouluttajien määrä, kpl

45

50

55

Tuettujen nuorisokerhojen määrä, kpl

1

2

3

Ohjelman tiedottaminen, julkaisut ja artikkelit, kpl

40

40

40

B) Tuholaisten ja tautien torjunta

2020

2021

2022

Varroatarkkailijoiden määrä, kpl

15

20

25

Emonkasvatuksessa ja jalostuksessa esiintyvien tautien
esiintyminen jalostusohjelmaan osallistuvilla emokasvattajilla

ei todettu

ei todettu

ei todettu

Keskimääräinen talvitappiot

alle 15 %

alle 14 %

alle 13%

Ammattitarhaajien mehiläispesien talvitappiot

alle 10 %

alle 10 %

alle 10%

C) Siirtohoidon järkeistäminen

2020

2021

2022

Pölytyspalvelua käyttävien marjan- ja
hedelmänviljelytilojen osuus

20 %

25 %

30 %

Pölytyspalvelua portaalissa tarjoavien
mehiläistarhaajien määrä, kpl

100

150

200

Pölytyspalvelua tekevien tarhaajien osuus

15 %

15 %

20 %

Lajihunajia tuottavien tarhaajien osuus

10 %

15 %

25 %

Siirtohoitoa koskevien kirjoituksen määrä, kpl

0

2

5

D) Hunajan laatumääritykset

2020

2021

2022

Hunajanäytteitä yhteensä, kpl

150

150

150

Aistinvarainen arvostelu, kpl

150

150

150

Pakkaus- ja pakkaajamerkinnät, kpl

150

150

150

Kosteus, HMF, invertaasi, sähkönjohtavuus, kpl

150

150

150

Siitepölyanalyysi, kpl

100

100

100

Vahanäytteitä yhteensä, kpl

0

5

0

E) Mehiläiskantojen lisääminen

2020

2021

2022

Jalostusemojen arvostelijoiden määrä, kpl

15

20

25

Puhdasparitustarhoja jalostusohjelmassa, kpl

-

2

3

Tuettujen jalostusemojen määrä, kpl

100

120

140

Erikoiskoulutuksen suorittaneiden
keinosiementäjien määrä, kpl

5

7

10

F) Yhteistoiminta soveltavan tutkimuksen kanssa

2020

2021

2022

Kannattavuuskirjanpitotiloja, kpl

12

15

>15

Vaakapesiä seurannassa, kpl

30

40

45

Opinnäytetyöt ja kenttäkokeet, kpl

2

2

2

Julkaistut tutkimus- ym. artikkelit, kpl

20

20

20

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrä
yhteistyökumppaneiden kanssa, kpl

5

5

5

G) Markkinoiden seuranta

2020

2021

2022

Kyselyjen ja markkinaselvityksen määrä, kpl

2

2

2

H) Tuotteiden laadun parantaminen

2020

2021

2022

Selvitysten, ohjeiden tai muiden julkaisujen määrä, kpl

1

1

2

Erikoiskoulutusten määrä, kpl

0

2

0