Rypsi ja rapsi

Rypsi (Brassica rapa L.)

  • Siitepölykasvi: 2
  • Mesikasvi: 2
  • Kukkimisaika: kesäkuu
  • suositellaan 2-3 pesää/ha

Rypsi on ristikukkainen (Brassiacaceae), kaksineuvoinen öljykasvi. Se on Suomessa tärkeä mesikasvi viljelyalueillaan. Rypsi on lähes kokonaan itsefertiili kasvi. Laadukkaan, tasaisen ja runsaan sadon takaamiseksi se tarvitsee itsepölytyksen lisäksi ristipölytykseksi tuuli- ja hyönteispölytyksen. Mehiläisten osuus kotimaisen rypsin tuotannossa on jopa neljännes sadon arvosta.

Tasaisella pölytyksellä on vaikutusta rypsin ja rapsin siementen ja palkojen muodostukseen. Mehiläispölytyksen on todettu lisäävän rypsisatoa 15-30 %. Tehokas pölytys myös nopeuttaa kukintaa ja kasvusto tuleentuu tasaisemmin. Mehiläispölytyksen on todettu myös lisäävän siementen itävyyttä ja lisäävän kasvien elinvoimaisuutta.

 

Rapsi (Brassica napus L.)

  • Siitepölykasvi: 2
  • Mesikasvi: 2
  • Kukkimisaika: touko-kesäkuu
  • suositellaan 2-3 pesää/ha

Rapsi on rypsin kaltainen itsefertiili öljykasvi (Brassicaceae). Rapsi on mehiläisille houkutteleva mesikasvi.

Kuten öljykasvit yleensäkin, rapsi tuottaa sitä enemmän satoa, mitä paremmin kasvi pölyttyy. Vaikka rapsi on itsefertiili eikä välttämättä tarvitse ristipölytystä, sisäsiittoisuus heikentää sadon laatua ja määrää. Rapsilla on luonnonvaraisia pölyttäjiä, esim. kimalaiset ja kaksisiipiset, mutta mehiläisen on tutkittu olevan sen tehokkain pölyttäjä, mikäli niitä on alueella.

Mehiläispölytys tasaa rypsin tuleentumista ja lisää sadon määrää ja laatua.
Rypsin siitepölyä.