Pellava

  • Siitepölykasvi: 1
  • Mesikasvi: 1
  • Kukkimisaika: kesä-heinäkuu

Pellava (Linum usitatissimum) on kaksineuvoinen pellavakasvi (Linaceae). Se on yksivuotinen kuitu- ja öljykasvi, jota on viljelty suomessa 1800-luvulta saakka sekä kuidun että siemenistä saatavan öljyn vuoksi.

Pellava on lähes täysin itsepölytteinen. Ristipölytyksen ei havaittu vaikuttavan sadon määrään tai laatuun kotimaisessa pölytystutkimuksessa kesällä 2014. Mehiläisten ei myöskään havaittu käyvän pellavan kukinnoilla.

Valkoista öljypellavaa.