Pajut

  • Siitepöly: 3
  • Mesi: 1
  • Kukkimisaika: huhti-toukokuu

Pajut ovat mehiläisille kevään esimmäisiä ravintokasveja. Pajut tarjoavat pölyttäjille runsaasti siitepölyä ja ovatkin erittäin tärkeitä kevään ensimmäisten mehiläistoukkien ruokinnassa. Mettä ja hunajaa pajuista ei juuri saa, mutta ne ovat pesän elinvoiman takia arvokkaita kasveja Suomen alkukeväässä. Pajukkoja kannattaakin jättää pölyttäjien ravintokasveiksi tienvarsiin ym.