Lehmus

  • Mesikasvi: 3
  • Siitepölykasvi: 1
  • Kukkimisaika: heinäkuu

Lehmus (Tilia cordata) on hyvä mesikasvi mehiläisille. Etenkin kaupunkitarhauksessa lehmus on tärkeä mesilähde. Mehiläiset tuottavat lehmuksesta myös mesikastehunajaa; mesikastetta erittyy lehmuksen solukkonesteistä.