Kumina

  • Mesikasvi: 2
  • Siitepölykasvi: 1
  • Kukkimisaika: kesäkuu

Kumina ei tuota satoa ensimmäisenä vuonna, mikä on huomioitava kuminan pölytyspalvelua suunnitellessa.

Pölytyksen vaikutusta kuminan satoon on tutkittu Suomen oloissa. Hyönteispölytyksen on havaittu jopa tuplaavaan kuminasadon verrattuna hyönteisiltä kokonaan suljettuihin alueisiin. Runsas pölytys myös vähentää kuminan siemensadon varisemista. Kuminan vuosittainen sato vaihtelee todella paljon, ja pölytyksellä voisikin tasata vaihtelua.

Kumina ei houkuttele mehiläisiä kovin paljoa. Pölytystä suunnitellessa tuleekin huomioida, että pesiä on laitettava riittävästi/pölytettävä ala.

Suomi on maailman suurin kuminan viejämaa.

Mehiläinen kuminan kukalla.