Harmaahomeen torjunta

Harmaahomeen torjunta-aine lisätään mehiläispesässä olevaan vektorilevittimeen. Yleensä viljelijä huolehtii torjunta-aineen lisäämisestä.

Mansikan ja vadelman harmaahometta (Botrytis cinerea) ja omenan tuppilohometta voi torjua mehiläisten avulla. Harmaahomeen biologinen sienitorjuntaeliö leviää mansikan kukkiin mehiläisten mukana hyönteisten kulkiessa pölyttämässä kukkia. Sama torjuntaeliö tehoaa myös omenan tuppilohomeeseen ja mahdollisesti myös varastotauteihin. Sienitorjuntaeliötä sisältävä Prestop-Mix on alun perin suomalaisen Verdera Oy:n kehittämä sienitorjuntavalmiste. Valmiste on sallittu luomuotuotannossa. Valmiste sisältää Gliocladium catenulatum J1446- sienen rihmastoa ja itiöitä, jotka valtaavat turvallisesti tilaa haitallisilta homekasvustoilta.
Mehiläistarhaajalle harmaahomeen biologinen torjunta ei juuri lisää töitä, koska pääsääntöisesti viljelijä huolehtii torjunta-aineen lisäämisestä, ellei toisin mainita.

Biotorjunta-aine ei ole mehiläisille eikä muille pölyttäjille vaarallista. Siitä ei ole myöskään haittaa marjoille eikä hunajalle. Harmaahomeen torjunta mehiläisten avulla on kaikille osapuolille järkevää toimintaa, josta kannattaa sopia erikseen esimerkiksi pölytyspalvelusta sovittaessa.

Toiminta

Mehiläispesään liitetään litteä laatikko, vektorilevitin, jonne torjunta-aine sijoitetaan. Kun mehiläiset menevät pesästä ulos, niihin tarttuu torjuntavalmistetta, jota ne sitten levittävät kukasta kukkaan. Sienieliö estää harmaahometta kehittymästä.

Viljelijä lisää torjunta-ainetta tarvittaessa levittimeen.

Prestop Mixiä voi käyttää vadelman ja mansikan viljelyssä avomaalla, kasvihuoneissa ja tunneleissa. Myös kimalaiset voivat levittää Prestop Mixiä, mutta parhaimman tehon takaamiseksi avomaalla kannattaa käyttää mehiläispesiä. Kimalaiset ovat tunneleissa ja kasvihuoneissa tehokkaita pölyttäjiä.

Ympäristötukea viljelijälle

Viljelijät voivat hakea ympäristötukea pölyttäjien tekemälle biologiselle torjunta-aineen levitykselle. Tuen saanti vaatii sitoutumista ja vähintään kahta mehiläispesää hehtaaria kohden. Viljelijällä on oltava todistus mehiläispesistä (esim. pölytyspalvelusopimus).

Lisätietoja jälleenmyyjiltä

Torjuntaa varten pesiä on oltava riittävästi ja niiden sijainti on mietittävä yhdessä viljelijän kanssa. Torjunta-ainetta tulee laittaa pesän oheen riittävä, ohjeen mukainen määrä. Ainetta tulee lisätä ohjeen mukaan.

Prestop Mixiä voi tiedustella kasvinsuojeluaineiden jälleenmyyjiltä.

http://verdera.fi/fi/tuotteet/ammattiviljely/prestop-mix/