Yhdistyksen tavoitteet vuonna 2020

                                                        

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 

TAVOITE

 

TOIMENPITEET

Yhdistyksen hallinto

Luodaan yhdistykselle pitkän tähtäimen suunnitelma

 

 

 

Järjestetään yksi suunnittelupäivä, jossa yhdessä jäsenistön kanssa keskustellaan yhdistyksen pitkän tähtäimen tavoitteista emonkasvatuksen, koulutuksen, viestinnän ja talouden osalta. Emonkasvatuksen osalta määritellään ja kirjataan sekä laadulliset että määrälliset tavoitteet seuraaviksi viideksi vuodeksi. Tavoitteita tarkennetaan vuositain. Laaditaan toimintamalli tumman mehiläisen emonkasvattajien ja rodun suojelijoiden välisestä säännöllisestä yhteisatyöstä. 

 

Yhdistyksen talous

Etsitään yhdistykselle pitkäjänteisempää rahoitusta.

 

 

 

Saatetaan tulokselliseen loppuun yhdessä SML:n kanssa neuvottelu ministeriössä pysyvän rahoituksen saamisesta suojelutyöhön osana alkuperäisrotujen säilyttämistä.

Markkinoidaan mahdollisuutta liittyä kannatusjäseneksi sopiville yhteistyötahoille.

Levitetään tietoa tumman mehiläisen ominaisuuksista ja hoidosta

 

 

 

Kehitetään edelleen Tumman Mehiläisen Hunajan -tuotemerkin ulkoasua ja markkinointia. Uudistetaan PRH:lle tavaramerkkianomus. 

Kerrotaan Mehiläinen-lehdessä ja muissa

tiedotusvälineissä sekä koulutustilaisuuksissa tummasta mehiläisestä ja sen hoidosta.

Laaditaan tumman mehiläisen eettiset periaatteet sekä emojen kasvatukseen että hoitoon.

Edistetään tumman mehiläisen tutkimus- ja jalostustyössä

 

Osallistutaan vuonna 2016 käynnistyneeseen pohjoismaisen tumman mehiläisen suojeluun, rotuominaisuuksiin ja käyttäytymiseen liittyvään pohjoismaiseen yhteistyöhön, jota koordinoi norjalainen NordGen - Nordiskt Genresurscenter.

Osallistutaan SML:n kautta Bee breed ohjelmaan ja arvostellaan emoja. 

Ehdotetaan lähempää yhteistyötä Ruotsin Nordbin kanssa. Hankitaan Ruotsista emoja sukusiitoksen estämiseksi. Osallistutaan Ongen tapaamiseen ja yhteistyöhön Sicammin kanssa. Osallistutaan irlannin Sicamm  konferenssiin vuonna 2021 (vuoden 2020 konferenssi on peruttu Korona viruksen takia). 

Uuden puhdasparitusaseman perustaminen

 

Käytössä on neljä puhdasparitusasemaa; Pakinaisten saari, Bådon saari, Kestilän ja Kirkonmaan asemat. Nykyisten puhdasparitusasemien lisäksi etsitään uusia soveltuvia paikkoja osana SML:n More than houney -projektia. Laaditaan puhdasparitusaseman hoitajan ja käyttäjän yhteistyösopimuksen pohja, jossa on huomioitu tärkeät sovittavat asiat, mutta joista yhteistyökumppanit päättävät keskinäisesti.

Koulutetaan tummien emojen kasvattajia

 

 

Tehostetaan yhdistyksen viestintää

 

Koulutetaan emonkasvattajia siipianalyysin ja keinosiemennyksen käytössä

 

Lisätään yhteistyötä muiden mehiläisrotujen kasvattajien kanssa osana More than honey -projektia.

Kasvatetaan jäsenmäärää. 

 

Harkitaan omien kotisivujen perustamista.

Sovitaan FB- ja kotisivujen hoitovastuusta siten, että hoitajan vastuulla on tasapuolisesti edistää koko alan ja tarhaajien tunnettavuutta. 

Tuotetaan jäsenistön käyttöön pieni flyeri Tumman mehiläisen suojelutyöstä ja kannatusjäsenyydestä. Tuotetaan muutakin infotilaisuuksissa käytettävää suojelutyötä ja Mustan Mehiläisen Hunajaa koskevaa markkinointimateriaalia.