Yhdistyksen tavoitteet vuonna 2019

                                                          

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 

TAVOITE

 

TOIMENPITEET

Yhdistyksen hallinto

Luodaan yhdistykselle pitkän tähtäimen suunnitelma

 

 

 

Järjestetään yksi suunnittelupäivä, jossa yhdessä jäsenistön kanssa keskustellaan yhdistyksen pitkän tähtäimen tavoitteista emonkasvatuksen, koulutuksen, viestinnän ja talouden osalta.

Sovitaan tumman mehiläisen emonkasvattajien ja rodun suojelijoiden välisestä säännöllisestä yhteistyöstä.

Yhdistyksen talous

Etsitään yhdistykselle pitkäjänteisempää rahoitusta.

 

 

 

Käydään yhdessä SML:n kanssa neuvottelu ministeriössä pysyvän rahoituksen saamisesta suojelutyöhön osana alkuperäisrotujen säilyttämistä.

Muutetaan sääntöjä siten, että kannatusjäsenet ovat mahdollisia.

Levitetään tietoa tumman mehiläisen ominaisuuksista ja hoidosta

 

 

 

Suunnitellaan Tumman mehiläisen keräämälle hunajalle yhteinen valtakunnallinen tuotekuva.

Kerrotaan Mehiläinen-lehdessä ja muissa

tiedotusvälineissä sekä koulutustilaisuuksissa tummasta mehiläisestä ja sen hoidosta.

Laaditaan tumman mehiläisen eettiset periaatteet sekä emojen kasvatukseen että hoitoon.

Edistetään tumman mehiläisen tutkimus- ja jalostustyössä

 

Osallistutaan vuonna 2016 käynnistyneeseen pohjoismaisen tumman mehiläisen suojeluun, rotuominaisuuksiin ja käyttäytymiseen liittyvään pohjoismaiseen yhteistyöhön, jota koordinoi norjalainen NordGen - Nordiskt Genresurscenter.

Osallistutaan SML:n kautta Bee breed ohjelmaan

Uuden puhdasparitusaseman perustaminen

 

Kahden nykyisen puhdasparitusaseman lisäksi etsitään ainakin yksi uusi tumman mehiläisen paritusasema osana SML:n More than honey -projektia.

Koulutetaan tummien emojen kasvattajia

 

 

 

Koulutetaan emonkasvattajia siipianalyysin ja keinosiemennyksen käytössä

Osallistutaan More than honey -hankkeen opintomatkaan Puolaan

Tehostetaan yhdistyksen viestintää

Lisätään yhteistyötä muiden mehiläisrotujen hoitajien kanssa osana More than honey -projektia

Kasvatetaan jäsenmäärää

Tehostetaan FB sivujen käyttöä

Tapantumat, kannattajajäsenet ja markkinointimateriaali