På svenska

Finska föreningen för nordiska mellifera bin grundades 2017. Ordföranden är Lassi Kauko, viceordföranden Markku Pöyhönen och sekreteraren Raija Haataja-Nurminen.

I Finland finns några hundra mörka samhällen i några tionde biodlarnas bigårdar. Vår ledande drottningodlare Aimo Nurminen dog i en olycka,. Nu organiserar vi fortsättning av hans arbete

Sommaren 2018 hölls SICAMM- konferens i Mustiala nära Forssa 12.-15.7.2018. Efter kongressen hade vi två dagar för utflykter och  besökte Aimos parningsö, Kultaranta, presidentens sommar villa, där Aimo har en bigård, Nådendal och Brinkhalls vin fabrik i Rimito.

Kongressen deltogs av nästan 90 personer från c 12 länder, under kongressen vi kunde lyssna till omkring 30 föredrag om situation i olika länder, bekämpning mot varroa, biavel, bränding av honung osv

SICAMM fick en ny ordförande, Marleen Boerjan, Holland.

De flesta föredrag kan besökas på sidan www.mehilaishoitajat.fi!sicamm-2018/sicamm-2018_presentations

 

Nästa gång möter mellifera vänner i Irland år 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varumärket för mörka biets honung