Analyysituloksia 2020 ja näytteistä löytyneitä yhdisteitä

More than honey -hanke teetti syksyllä 2020 analyyseja mehiläistuotteiden jäämistä ja suomalaisten emolinjojen geeneistä. Ajatuksena oli, että analyyseista saatavaa tietoa voitaisiin käyttää markkinoinnin yhteydessä.

 

Mehiläistuotteet

Siitepöly

Kuudesta siitepölynäytteestä tutkittiin aflatoksiinien määrää, torjunta-ainejäämiä, näytteiden mikrobiologista laatua sekä raskasmetallijäämiä.

Tulokset: Näytteistä ei löytynyt homemyrkkyjä eli aflatoksiineja. Kahdesta näytteestä ei löytynyt jäämiä. Hyönteismyrkkyjen- ja -karkotteiden sekä kasvitautien torjunta-aineiden jäämiä löytyi neljästä näytteestä hyvin pieniä määriä. Yhdistetystä näytteestä löytyi hyvin pieniä määriä lyijyä.

Tulokset esitellään tarkemmin vuoden 2021 Mehiläinen-lehdissä.

Propolis

Kahdeksasta propolisnäytteistä tutkittiin torjunta-aine- ja raskasmetallien jäämiä.

Tulokset: Neljässä näytteessä ei ollut jäämiä. Muista näytteistä löytyi hyvin pieninä määrinä jäämiä varroantorjunta-aineesta, hyönteiskarkotteista ja -myrkyistä sekä puunsuoja-aineista. Yhdistetystä näytteestä löytyi hyvin pieniä määriä lyijyjäämiä

Tulokset esitellään tarkemmin vuoden 2021 Mehiläinen-lehdissä.

Mehiläisvaha

Mehiläisvaha-analyysien tarkoituksena oli selvittää, ovatko kuorimavaha ja villirakenteet puhtaampia jäämien suhteen kuin pohjukkeissa oleva vaha. Mehiläisvahanäytteitä saatiin tutkittavaksi kuudelta eri tilalta syksyllä 2020. Mehiläishoitajat lähettivät näytteet villirakenteista, kuorimavahasta ja tilan käytössä olevista vahapohjukkeista.

Tulokset: odotetusti vahanäytteissä oli eniten jäämiä varroantorjunta-aineista. Myös pestisidi- ja fungisidituotteiden jäämiä löytyi. Määrät ovat kuitenkin hyvin pieniä. Kuorima- ja villirakennenäytteiden jäämien määrät olivat 10-kertaa pienempiä kuin pohjukevahassa olevien jäämien määrät.

Tulokset: Mehiläisvaha-analyysien tulokset esitellään 2021 More than honey -hankkeen mehiläisvahapäivässä.

PDF-tiedostoanalyyseissa löytyneitä yhdisteitä 082021.pdf (150 kB)
Vuonna 2020 More than honey -hankkeessa teetetyissä vierasaineanalyyseissa löytyneitä yhdisteitä
PDF-tiedostoMehiläinen 4-21 Mth analyysit.pdf (276 kB)
Siitepölystä ja propoliksesta tehtyjen analyysien tulokset 2020

 

 

Emolinjojen geenianalyysit

Emolinjojen rotugeenejä analysoitiin 96:sta näytteestä.

Tulokset lähetetään näytteitä lähettäneille joulun jälkeen ja niistä järjestetään keskustelutilaisuus 13.1. klo 18.

Tässä linkki Teams-keskusteluun