Mehiläishoitajan velvollisuudet viranomaisille

PDF-tiedostoHyvän käytännön ohjeet_ SML 15.11.2018.pdf (338 kB)
MS Word -tiedostoeläinten pitopaikan rekisteröinti- ja muutosilmoitus.doc (214 kB)
MS Word -tiedostoeläintenpitäjän rekisteröinti ja muutosilmoitus.doc (99 kB)
MS Word -tiedostopitopaikkaluetteloilmoitus.doc (92 kB)
PDF-tiedostoEviran rekisteröinti.pdf (192 kB)
Ohjeet Eviran pitopaikka- ja eläintenpitäjärekisteröintilomakkeiden täyttämiseksi. Julkaistu Mehiläinen-lehdessä 4/2012.
Tuntematon tiedostomuotopitopaikkarekisteri.pptx (1.7 MB)
Pitopaikkarekisteri-esitys SML:n Talvipäiviltä 2016. Sis. ohjeita lomakkeiden täyttämiseen. /Tuula Lehtonen
MS Word -tiedostoalkutuotantopaikkailmoitus_netti.docx (22 kB)
Alkutuotantopaikkailmoitus

Mehiläistarhaajan on tehtävä tiettyjä ilmoituksia Suomen viranomaisille.

Eläinten pitäjäksi ja pitopaikkarekisteriin ilmoittautuminen

Ennen ensimmäisten mehiläisten hankkimista on tehtävä ilmoittautuminen kunnan maataloustoimistoon eläinten pitäjäksi.  Myös uudet tarhapaikat on ilmoitettava aina ennen niiden käyttöönottamista. Tarhojen lopettaminen tai mehiläishoidosta luopuminen ilmoitettava 30 vuorokauden kuluessa.
Ohjeet löytyvät yltä. Lomakkeet toimitetaan täytettyinä oman kunnan maataloussihteerille (yhteystiedot saa kunnilta tai osoitteesta www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/kumppanihaku.aspx)

Yhteystiedot tarhoille

Jokaisella mehiläistarhalla tulee olla näkyvissä tarhaajan nimi ja yhteystiedot. Voit täyttää ja tulostaa yhteystietosi SML:n valmiiseen pohjaan.

Alkutuottajaksi ilmoittautuminen

Jokaisen hunajaa kulutukseen myyvän tai vastikkeettomastikin oman perheen ulkopuoliseen käyttöön luovuttavan on rekisteröidyttävä alkutuottajaksi oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Alkutuottajien on pidettävä kirjanpitoa käytetyistä rehuista, lääkkeistä ja torjunta-aineista sekä alkutuotantopaikalle vastaanotetuista mehiläisistä sekä toimitetuista mehiläisistä ja hunajasta.

Alkutuotantoon liittyviä lomakkeita ja ohjeita löydät Eviran sivuilta.

Elintarvikkeen tuottajana/ myyjänä

Toiminnan laajuudesta riippuu, tarvitseeko tarhaajan tehdä muita ilmoituksia. Tarkista oma tilanteesi:

     A) Pienet ja keskisuuret tarhaajat – paikallista myyntiä, suoramyynti kuluttajalle alle 2 500 kg vuodessa

Muita ilmoituksia alkutuottajailmoituksen lisäksi ei tarvita, mutta kuluttajille suoraan myyminen tulee näkyä alkutuotantoilmoituksessa. Hunajana käsittelyssä ja pakkaamisessa on toimittava sellaisissa tiloissa ja niin, ettei hunajan kuluttajalaatu vaarannu: SML suosittelee näille tarhaajille mehiläisalan hyvän käytännön ohjeiden (PDF) noudattamista, vaikka pakkoa siihen ei ole.

Tutustu tarvittaessa myös Eviran Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta -oppaaseen.

Valtioneuvoston asetus, jossa käsitellään myös hunajan alle 2 500 kilon myyntiä kuluttajille.

     B) Yli 2 500 kg vuosimyyntiä, isolle alueelle myyvät tarhaajat ja ne, jotka käsittelevät myös muuta kuin itse tuotettua hunajaa

Tarhaajan on pakattava hunaja elintarvikehuoneeksi ilmoitetussa pakkaustilassa, ja hänen on tehtävä sille oma omavalvontasuunnitelma. Linkoustilan ei tarvitse olla elintarvikehuone. Käyttöveden laatua seurataan näytteitä tai muilla selvityksillä.

Elintarvikemyynnistä ilmoittaminen

Jos tarhaaja myy yli 2 500 kiloa vuodessa suoraan kuluttajille, on myynnistä tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Määrään lasketaan yhteen suoramyynti alkutuotantopaikalta ja oma tori/ tapahtumamyynti suoraan kuluttajille.

Muuta

  • Kun mehiläispesiä sijoitetaan kaava-alueelle, osa kunnista vaatii ilmoituksen terveysvalvonnalle ’eläinsuojan tai -aitauksen´ sijoittamisesta tontille. Osassa kuntia ilmoitus on maksullinen (hinta noin 50–120 euroa).
  • Jos tarhaaja epäilee, että tarhauksessa on esikotelomätää, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi alueen kunnaneläinlääkärille
  • Viimeistään silloin, kun mehiläistarhausharrastuksen tulot ylittävät menot, ilmoitus verottajalle tuloista. Menoista ja tuloista kannattaa pitää kirjaa heti alusta alkaen.