Mehiläishoitajan velvollisuudet viranomaisille

PDF-tiedostoHyvän käytännön ohjeet_ versio 3_30.9.2020.pdf (689 kB)
Hyvän käytännön ohjeet hunajan tuotantoon ja mehiläishoidon osalta muidenkin mehiläistuotteiden tuotantoon.
PDF-tiedostoGod praxis i biodling_ version 3_30.9.2020_SV.pdf (706 kB)
God praxis i biodlingen för honungsproduktion och användning av andra biprodukter
PDF-tiedostoGuide to Best Practices in Beekeeping_version 3_30.9.2020.pdf (841 kB)
Guide to best practices in beekeeping for producing honey. Guide covers also the beekeeping part of the practices when producing other beekeeping products.
PDF-tiedostoilmoitus_ja-ohje-elaintenpitotoiminnasta-23.10.2020_fi.pdf (190 kB)
Rekisteröityminen mehiläisten pitäjäksi
PDF-tiedostoilmoitus-ja-ohje_elainten_pitopaikat_04.09.2020fipdf.pdf (191 kB)
Mehiläisten toimintapaikkailmoitus (entinen pitopaikkailmoitus)
PDF-tiedostoLausunto mehiläistarhaajan liikkumisesta.pdf (20 kB)
Lausunto mehiläistarhaajan liikkumisesta koronaviruksen vuoksi asetettujen liikkumisrajoitusten aikana.
MS Word -tiedostoIlmoitusalkutuotantopaikasta elokuu 2019.docx (30 kB)
Ilmoitus lähetetään oman kunnan terveysvalvonnasta vastaavalle yleensä terveystarkastajalle. Yhteystiedot löytyvät oman kunnan nettisivuilta.

Mehiläistarhaajan on tehtävä tiettyjä ilmoituksia Suomen viranomaisille.

Eläinten pitäjäksi ja toimipaikkarekisteriin ilmoittautuminen

Ennen ensimmäisten mehiläisten hankkimista on tehtävä ilmoittautuminen kunnan maataloustoimistoon eläinten pitäjäksi.  Myös uudet tarhapaikat on ilmoitettava aina ennen niiden käyttöönottamista. Tarhojen lopettaminen tai mehiläishoidosta luopuminen ilmoitettava 30 vuorokauden kuluessa.
Ohjeet ja lomakkeet löytyvät yltä. Lomakkeet toimitetaan täytettyinä oman kunnan maataloussihteerille (yhteystiedot saat oman kunnan sivuilta)

Ilmoituksen voi normaalisti tehdä myös sähköisesti: https://epr.ruokavirasto.fi Palvelu on kuitenkin tilapäisesti poissa käytöstä.

Helsingin kaupunki on linjannut mehiläistarhausta koskevia sääntöjä yleisillä alueillaan. Asiaa koskevalla kaupungin opastussivustolla kerrotaan askel askeleelta, miten tulee toimia, jos haluaa tarhata mehiläisiä esimerkiksi kaupungin puistoalueilla.

Yhteystiedot tarhoille

Jokaisella mehiläistarhalla tulee olla näkyvissä tarhaajan nimi ja yhteystiedot. Voit täyttää ja tulostaa yhteystietosi SML:n valmiiseen pohjaan.

Alkutuottajaksi ilmoittautuminen

Jokaisen hunajaa kulutukseen myyvän tai vastikkeettomastikin oman perheen ulkopuoliseen käyttöön luovuttavan on rekisteröidyttävä alkutuottajaksi oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Alkutuottajien on pidettävä kirjanpitoa käytetyistä rehuista, lääkkeistä ja torjunta-aineista sekä alkutuotantopaikalle vastaanotetuista mehiläisistä sekä toimitetuista mehiläisistä ja hunajasta.

Alkutuotantoon liittyviä lomakkeita ja ohjeita löydät Ruokaviraston sivuilta.

Elintarvikkeen tuottajana/ myyjänä

Toiminnan laajuudesta riippuu, tarvitseeko tarhaajan tehdä muita ilmoituksia. Tarkista oma tilanteesi:

     A) Pienet ja keskisuuret tarhaajat – paikallista myyntiä, suoramyynti kuluttajalle alle 2 500 kg vuodessa

Muita ilmoituksia alkutuottajailmoituksen lisäksi ei tarvita, mutta kuluttajille suoraan myyminen tulee näkyä alkutuotantoilmoituksessa. Hunajana käsittelyssä ja pakkaamisessa on toimittava sellaisissa tiloissa ja niin, ettei hunajan kuluttajalaatu vaarannu: SML suosittelee näille tarhaajille mehiläisalan hyvän käytännön ohjeiden (PDF) noudattamista, vaikka pakkoa siihen ei ole.

Tutustu tarvittaessa myös Ruokaviraston (Eviran) Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta -oppaaseen.

Valtioneuvoston asetus, jossa käsitellään myös hunajan alle 2 500 kilon myyntiä kuluttajille.

     B) Yli 2 500 kg vuosimyyntiä, isolle alueelle myyvät tarhaajat ja ne, jotka käsittelevät myös muuta kuin itse tuotettua hunajaa

Tarhaajan on pakattava hunaja elintarvikehuoneeksi ilmoitetussa pakkaustilassa, ja hänen on tehtävä sille oma omavalvontasuunnitelma. Linkoustilan ei tarvitse olla elintarvikehuone. Käyttöveden laatua seurataan näytteitä tai muilla selvityksillä.

Elintarvikemyynnistä ilmoittaminen

Jos tarhaaja myy yli 2 500 kiloa vuodessa suoraan kuluttajille, on myynnistä tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Määrään lasketaan yhteen suoramyynti alkutuotantopaikalta ja oma tori/ tapahtumamyynti suoraan kuluttajille.

Muuta

  • Kun mehiläispesiä sijoitetaan kaava-alueelle, osa kunnista vaatii ilmoituksen terveysvalvonnalle ’eläinsuojan tai -aitauksen´ sijoittamisesta tontille. Osassa kuntia ilmoitus on maksullinen (hinta noin 50–120 euroa).
  • Jos tarhaaja epäilee, että tarhauksessa on esikotelomätää, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi alueen kunnaneläinlääkärille
  • Viimeistään silloin, kun mehiläistarhausharrastuksen tulot ylittävät menot, ilmoitus verottajalle tuloista. Menoista ja tuloista kannattaa pitää kirjaa heti alusta alkaen.