Artikkeleiden toimittaminen Mehiläiseen

Artikkeleiden toimittaminen Mehiläinen-lehteen

Toimitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia teksteistä. Mikäli haluat kirjoittaa Mehiläinen-lehteen, niin otathan yhteyttä ajoissa, jotta artikkeleille voidaan varata lehdestä tila. Nämä artikkelit on toimitettava kaksi viikkoa ennen annettua aineistopäivää. Toimitus ei vastaa sellaisen aineiston säilyttämisestä ja palauttamisesta, jota ei ole pyydetty.

Toimituksella on oikeus muokata ja lyhentää tekstejä sekä valita kuvitus.
Lisäksi toimitus pidättää oikeuden siirtää julkaisua tai jättää artikkelit kokonaan julkaisematta.

Erikseen pyydetyt artikkelit

Lehteen pyydetään usein kirjoittajilta artikkeleita. Nämä on toimitettava viimeistään aineistopäivänä.
Myös kyseisiä tekstejä voidaan lyhentää ja muokata. Asiasisältö pidetään luonnollisesti ennallaan.

Lehden ulkopuolinen julkaisu ja tekijänoikeudet

Jutuista voidaan tehdä poimintoja SML:n ylläpitämille verkkosivuille tai erikseen sovittaessa julkaista ne kokonaan.

Tekstien ja kuvien tekijänoikeudet säilyvät aina kirjoittajilla ja kuvaajilla.