Aitausohjeet mehiläistarhoille

Tee aita vähintään 1 metrin etäisyydelle pesistä, varaa pesien ympärille riittävästi työtilaa.
Sähköpaimenen mukana tulevat tarvittavat liitosjohdot akulle, paristolle ja aurinkopaneelille.
Aidattavan alueen kasvusto niitetään. Tehokkaita välineitä ovat raivaussahan kolmio- ja neliterät, jolloin sahaa voidaan käyttää lähes tyhjäkäynnillä.
Aitojen sivut tehdään keskeltä ulospäin kaareviksi, jotta langat pysyvät paremmin kiinni tolpissa
Kulmarakenne saadaan riittävän tukevaksi, kun kaksi tolppaa on lyöty erikseen maahan ja sen jälkeen sidottu toisiinsa useasta kohtaa nippusiteillä.
Aitauksessa käytetään neljää päällekkäistä lankaa, alin noin 15-20 cm maasta ja seuraavat tasaisin välein, ylin noin metrin korkeuteen. Aseta langat kiertämään tolppien ulkopuolelta. Aitaan tehdään portti kulkemisen kannalta sopivaan paikkaan. Portin kohdalta tolpat pysyvät lähellä toisiaan lanka- tms. lenkeillä, jotka sijaitsevat alhaalla ja ylhäällä. Kuvassa sininen lanka, joka porttia avattaessa nostetaan ylös.
Kaikki aitauksen laitteet, myös maadoitus, tulee asentaa aidan sisäpuolelle. Sähköpaimen ja akku sijoitetaan vähintään 50 cm etäisyydelle aitalangoista.
Karhuvahingot alkavat usein jo lumien vielä ollessa maassa. Aitatolpat kannattaa asentaa valmiiksi jo syksyllä ennen routia.

Mehiläistarhojen suojaukseen on kokeiltu useita eri menetelmiä, joista sähköaita on todettu toimivimmaksi. Sähköaita ei anna täydellistä suojaa karhuja vastaan, se on vain pelote. Suojaus riippuu aidan huollosta ja virtalähteen kunnosta. Myös karhut ovat yksilöitä, joista jotkut ovat hyvinkin kekseliäitä ja voivat esimerkiksi hakata puulla tai vastaavalla langat maahan tai kaataa huonosti pystytetyn aitauksen.

Toimiakseen täydellisesti sähköaita tulee pystyttää huolellisesti, testata sen toiminta ja huoltaa aitaa ja virtalähdettä riittävän usein, ettei kasvillisuus maadota aitaa ja virtalähteessä riittää tehoa antamaan aidasta maksimaalisen tehon. Aidan perustamisessa kannattaa noudattaa annettuja ohjeita.

Suomen riistakeskus on varannut karhuvahinkojen estämiseksi varoja, joilla mehiläistarhaajat saavat karhuaitapaketteja. Karhuaitoja on tällä hetkellä hyvin saatavilla. Aitapaketit ovat Suomen riistakeskuksen omaisuutta ja tarhaajille maksuttomia lukuun ottamatta akkua, jonka tarhaaja hankkii itse. Riistakeskus on oikeutettu tehdä pistokoetarkastukset.

Aitapaketit mehiläistarhojen suojaukseen toimittaa Suomessa ainoastaan Farmcomp oy. Karhuaitauspakettien tilaukset tehdään suoraan Farmcompille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen info@farmcomp.fi. Ilmoita viestissä omat yhteystiedot ja pesätarhojen määrä.
Paimenen mukana tulevaan käyttöohjeeseen tulee tutustua huolella, ennen laitteen käyttöönottoa.

Suomen Riistakeskuksen sivuiltaa saa ajankohtaista mehiläistarhojen suojausohjeet.

 

Farmcompin perusaitapaketti sisältää

 • 1 kpl paristo- ja akkupaimen Olli 122 B verkkovirta-adapterilla tai vaihtoehtoisesti akku / verkkovirtapaimen Olli 9.07B varustettuna aurinkokennolla
 • 2 kpl maadoituskanki johdolla, 1 m (päästääm teroitettu T-profiili, mukana 3 m liitosjohto ruuveineen).
 • 20 kpl OLLI tähtipylväs 115 cm (valkoinen)
 • 1 kpl OLLI aitanauha 12 mm / 200 m (puna-valkoinen, 3 x 0,2 mm rosteri ja 2 x 0,2 mm kupari; vastus 0,58 ohmia / metri)
 • 5 kpl varoituskilpi kulkureittien varsille
 • 20 kpl nippusiteitä karhupaketin asennukseen (4,7 x 291 mm)
 • 1 kpl Digitester aitajännitemittari LCD näytöllä(yksi kpl / tarhaaja).

Toimitus kohteeseen Suomessa, enintään 14 vrk sisällä.

Tarvittaessa tarhaaja voi tilata lisää pylväitä aitapaketin hankinnan yhteydessä.

HUOM! Akku ei kuulu toimitukseen.

 

Aitausohjeet:

 1. Ennen aidan pystyttämistä tulee aidan kohta raivata kasvillisuudesta ja tasata mahdollisuuden mukaan. Tarhat tulisi laittaa tasaiselle etelään esteettömästi avautuvalle paikalle, jolloin aidan pystytys on helpompaa ja mahdollisesta aurinkopaneelista saadaan maksimaallinen latausteho.
 2. Aidassa käytetään neljää aitanauhaa siten, että alin nauha tulee 15 – 20 cm maasta ja seuraavat 25 cm välein. Aidan korkeudeksi tulee 90 - 100 cm.
 3. Alimman nauhan korkeus maasta on tärkeää, sillä karhu pyrkii kaivamaan aidan ali, minkä vuoksi aitaan ei saa jäädä ”karhunmentäviä” aukkoja. Jos aidan alle jää painanteita, niin ne voidaan tukita apunauhalla, joka vedetään alimmasta nauhasta. Vastaavasti kohouman kohdalla lankaa voidaan nostaa tähtitolpan pätkällä.
 4. Virta paimenesta tulee johtaa kaikkiin neljään nauhaan joko paimenesta tulevalla virtajohdolla tai yhdistämällä nauhat erillisellä nauhalla ja metalli liittimillä.
 5. Puiset kulmatolpat antavat aitaan ryhtiä ja kestävyyttä. Nauhat voidaan kiristää tiukalle silloin, kun käytetään puisia tai metallisia kulmatolppia. Eristimet ja nauhat tulee asentaa tolppien ulkopuolelle, muutoin karhu voi kaataa nurkkatolpan ja mennä siitä tarhaan
 6. Muoviset tähtitolpat soveltuvat myös kulmatolpiksi, ne tulee tukea vinotuella tai sitoa aitapaketin muka tulevilla nippusiteillä kaksi muovitolppaa yhteen, jolloin niistä saa jäykemmät.
 7. Tolppaväli tasaisessa maastossa on 4 – 5 metriä, epätasaisessa maastossa tolppaväliä joutuu tihentämään maaston mukaiseksi. Aitojen sivut tehdään keskeltä ulospäin kaareviksi, jotta langat pysyvät paremmin kiinni tolpissa.
 8. Aseta langat kiertämään tolppien ulkopuolelta. Älä kierrä lankoja tolppien ympäri, silloin voit kiristää koko aitauksen langat vetämällä langan päästä.

 9. Paimenesta tuleva punainen virtajohdin kiinnitetään metallikiinnittimellä alalankaan, josta virta johdetaan ylempiin lankoihin. Yhdyslanka voidaan sitoa ylempiin lankoihin siten, että lanka kierretään kaksi kertaa aitalangan ympäri ja sidotaan tiukasti yhdellä solmulla. Tämä laskee jännitettä ylemmissä langoissa vain 200 voltilla.

 10. Paimen, aurinkokenno, virtalähde ja maadoitus tulee asentaa aidan sisään. Silloin se ei ole esteenä mm. raivaukselle, eikä ole niin altis ilkivallalle ja karhun aiheuttamalle tuholle.

 11. Mahdollinen aurinkokenno tulee asentaa etelän suuntaan siten, että auringosta saadaan paras latausteho. Aurinkokenno tulee puhdistaa huoltokäyntien yhteydessä. Paimen voidaan asentaa aurinkokennon alle, jolloin kenno toimii paimenen suojana. Myös virtalähteenä toimiva akku kannattaa suojata sään vaikutukselta ja suoralta kosketukselta maahan.
 12. Paimenpaketti ja pesät tulee sijoittaa vähintään metrin päähän aidasta siten, ettei karhu yllä lähellekään niitä aidan yli kurkottamalla.
 13. Veräjä helpottaa pesien ja paimenen huoltoa. Veräjäkahvat ja veräjäeristimet eivät sisälly varsinaiseen aitapakettiin, vaan tarhaaja joutuu hankkimaan ne itse. Veräjään tarvitaan 4 kpl veräjäkahvoja ja 4 kpl veräjäeristimiä, joiden kustannus on noin 20 € sarja. Jos nurkkatolpat tehdään puusta ja veräjä asennetaan kulmaan, niin veräjään tarvitaan vain yksi lisätolppa.
 14. Maadoitus tehdään kahdella 100 cm pitkällä maadoitussauvalla. Sauvat asennetaan lähelle aitaa aidan sisäpuolelle noin metrin päähän toisistaan mahdollisimman märkään kohtaan. Sauvat tulee lyödä maahan kokonaan. Yhdelläkin sauvalla voidaan saada riittävä maadoitus, mutta kuivana kautena yksi sauva ei anna riittävää maadoitusta. Sauvat yhdistetään toisiinsa mukana tulevalla liitosjohdolla ja edelleen paimenen maadoitusnapaan. Maadoitus voidaan mitata mittarilla, jolloin sen ”vuoto” saa olla enintään 0,4 kV, mutta mieluummin pienempi, jolloin aidan teho paranee
 15. Liitokset tulee tehdä puristettavalla nauhaliittimellä tai mutterilla kiristettävällä liittimellä. Solmuja tulee välttää, sillä solmussa kaikki johtimet ei välttämättä saa kontaktia. Solmut aiheuttavat puutteellisen kontaktin, jolloin sateella ja tuulella kipinöinti aiheuttaa johtimien katkeamisen, jolloin aita menettää tehoaan.
 16. Huolellisesti tehdyllä aidalla saadaan OLLI 122 B ja Olli 9.07 B paimenista riittävä teho pitämään karhu aidan ulkopuolella. Aidan antojännitteen tulisi olla 4000 – 9000V.
 17. Antojännite tulee testata johtimesta mittarilla.
 18. OLLI 9.07 B paimenta käytetään korkeammalla teholla.
 19. Veräjän yhteyteen tai kulkuväylän läheisyyteen tulee asentaa varoituskyltti sähköaidasta, ettei kukaan mene tietämättään koskettelemaan johtimia.
 20. Kyltti kannattaa kiinnittää ylimpään nauhaan.

Aidan huolto:

 1. Poista aidan alta maadoittava kasvusto riittävän usein, ettei se pienennä aidan antojännitettä.
 2. Puhdista huoltokäynnin yhteydessä aurinkopaneelin pinta esim. pehmeällä liinalla.
 3. Tarkasta aidan antojännite mittarilla, sekä virtalähteen varaustila. Pilvisellä säällä ja syksyllä aurinkopaneelin latausteho ei välttämättä riitä pitämään virtalähteen varausta riittävänä, jolloin akku joudutaan lataamaan verkkovirralla.
 4. Kiristä löyhtyneet nauhat.
 5. Säilytä aurinkopaneeli, paimen ja akku talven yli sisätiloissa ja varaa akku täyteen talveksi, ettei se jäädy.
 6. Aitatolpat ja nauhat kannattaa jättää talveksi paikalleen koska keväällä lumien sulettua maa on usein jäässä, eikä muovitolppien pystytys onnistu jäiseen maahan.
 7. Karhun aiheuttaman vahingon sattuessa ota yhteyttä vahinkopaikkakunnan maatalousviranomaiseen, jolta saa ohjeet petovahinkokorvauksen hakemiseen.