Kannattavuuskirjanpito

MS Excel -tiedostoKannattavuuslaskuri 6-9-2017.xlsx (31 kB)
Kannattavuuslaskuri, sen avulla on helppo arvioida oman hunajan tuotannon kannattavuutta.
MS Word -tiedostoKannattavuuslaskuri ohje 6-9-2017.docx (16 kB)
Kannattavuuslaskurin käyttöohje
PDF-tiedostoMaatila-, puutarha-, mehiläis- ja porotalousyritysten kannattavuuskirjanpito (Luken esite).pdf (535 kB)
PDF-tiedostoTaloustohtorin verkkopalvelut (Luken esite).pdf (957 kB)

 

Mehiläistarhauksen kannattavuuskirjanpidossa seurataan mehiläistarhauksen kannattavuutta ja tilan talouden kehitystä tilan kirjanpitoaineiston ja työtuntikirjanpidon perusteella. Kirjanpitoaineisto sisältää tietoja mehiläistilan tuloista ja menoista.

Kannattavuuskirjanpito tehdään yhteistyössä SML:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luken) laskentatoimen kanssa. Luke koostaa kannattavuusseurannasta jatkuvaa aikasarjaa.

Kannattavuusseurannan perimmäisenä tarkoituksena on kehittää mehiläistarhauksen tehokkuutta, tuottavuutta ja suunnitelmallisuutta. Kannattavuuskirjanpidossa mukana oleva saa tarkan analyysin omasta tarhauksestaan. Sen perusteella tarhaaja pystyy helpoimmin selvittämään oman tarhauksensa mahdolliset ongelmakohdat ja kohdentamaan toimenpiteet juuri oikeisiin kohtiin.

Mitä kirjanpito vaatii tarhaajalta?

Kirjanpidossa mukana olevan mehiläistarhaajan tehtävänä on kirjata ylös tarhaustoimintaan käytetty työaika eli työtunnit. Laskentaan tarvitaan myös tiedot mm. pesämääristä, hunajasadosta ja varastotiedot. Pääasiassa kannattavuuskirjanpidossa tarvittava tieto saadaan veroilmoituksessa käytettyjen tietojen perusteella tai kirjanpitoaineiston perusteella.

Ensimmäisellä käyntikerralla tehdään tila- ja kalustoluettelo mehiläistalouteen käytettyjen tilojen, koneiden ja kaluston osalta. Sen jälkeen kerätään tiedot kerran vuodessa sovittavalla tavalla.

Huom! Yksittäisten tarhaajien antamat tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina, eikä niitä välitetä muille osapuolille. Luke koostaa tiedoista aikasarjaa (Taloustohtori), jossa ei näy yksittäisen tarhaajan henkilökohtaisia tietoja. Tämä aineisto hyödyttää sekä koko alaa että yksittäistä tarhaajaa - voit vertailla omia talouden tunnuslukujasi muihin laskennassa mukana oleviin tarhauksiin.

Ilmoittaudu mukaan

Etsimme joukkoon mukaan uusia kannattavuuskirjanpitotarhaajia. Mukana olevilta edellytämme, että pesiä on yli 15 tai ainakin, että tavoitteena on yli 15 pesän tarhaus. Mikäli olet kiinnostunut kannattavuuskirjanpidosta, ota yhteyttä liiton toimistoon, sml@hunaja.net.