Hunajavalmisteet

Hunajavalmisteen nimen muodostamisessa käytetään seuraavia periaatteita:

- jos hunajaan lisätään yhtä makua antavaa ainesosaa, voidaan nimenä käyttää muotoa ’Hunaja ja ainesosa’ edellyttäen, että molemmat on merkitty samalla kirjasinkoolla. Esim. Hunaja ja vadelma-aromi.

- jos hunajaan lisätään jotakin muuta kuin makua antavaa ainesosaa tai enemmänkuin yhtä ainesosaa, käytetään nimeä ’Hunajavalmiste’, jota voidaan niin haluttaessa täydentää esim. ’makuisella’. Esim. Tervanmakuinen hunajavalmiste.

Hunajavalmisteen nimi ei siis voi olla esimerkiksi "Mansikkahunaja". Tällöin kuluttajalle voi syntyä mielikuva, että kyseessä on lajihunaja.

Eviran vuonna 2012 antamasta lausunnosta:

Hunajasta annetun asetuksen mukaan (KTMa 447/2003, liite 2) hunajaan ei saa olla lisättynä mitään muita ainesosia. Tuotteet, joihin lisätään muita ainesosia, on nimettävä niin selkeästi, että nimi yksilöi sen täsmällisesti ja erottaa sen muista tuotteista, joihin se muuten voitaisiin sekoittaa. Tästä periaatteesta koskien elintarvikkeen nimen muodostamista on säädetty pakkausmerkintäasetuksessa.

 

Ravintoarvomerkintä ja hunajavalmisteet

Ravintoarvomerkintä on pakollinen hunajavalmisteissa 13.12.2016 alkaen. Käytännössä ravintoarvo on yleensä sama kuin tavallisella hunajalla, sillä aromiaineita ja vastaavia on tuotteissa niin pieniä määriä. 

Vähimmäissäilyvyysaika

Valmistajan tai pakkaajan tehtävänä on selvittää elintarvikkeen säilyvyys ja tällä perusteella ratkaista, millainen päiväysmerkintä pakkaukseen on tehtävä. Päiväys on tehtävä siten, että elintarvike ainakin siihen asti säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet (esimerkiksi värin tai maun).

Koska hunajavalmisteet poikkeavat toisistaan, niin yleistä vähimmäissäilyvyysaikaa ei voida määritellä. Se on siis valmistajan tai pakkaajan tehtävä.

Muista varoitusmerkinnät

Hunajassa on oltava "Vain yli yksivuotiaille" -merkintä. Tämä koskee myös hunajavalmisteita.

Lisäksi inkivääriä sisältävissä hunajavalmisteissa on suotavaa olla erillinen varoitusmerkintä raskaana olevia varten.

Evira pitää varovaisuusperiaatteen mukaisesti tarkoituksenmukaisena, että odottavia äitejä varoitetaan inkiväärivalmisteiden käytöstä erillisellä pakkausmerkinnällä.

Selvää rajaa siitä, miten paljon inkivääriä hunajavalmisteessa saa olla ilman varoitusmerkintää, ei ole. Jos inkivääriä on vain hyvin vähän eli mausteeksi, ei varoitusmerkintä ole pakollinen. Varmuuden vuoksi merkintä kuitenkin kannattaa laittaa kaikkiin inkivääriä sisältäviin hunajavalmisteisiin.

Merkintä:

"Ei suositella raskaana oleville"

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.