Hunajan myynti ja ilmoitukset

Jos hunajantuotantosi on alle 2500 kiloa vuodessa, niin alkutuotantoilmoituksen lisäksi hunajan myynnistä esimerkiksi paikallisella torilla, tapahtumassa tai markkinoilla ei tarvitse erillistä ilmoitusta.

Kotitarvehunajantuotannosta ei tarvitse tehdä alkutuotantoilmoitusta. Jos hunajaa on tarkoitus myös myydä tai edes lahjoittaa vastikkeettomasti, on tehtävä alkutuotantoilmoitus.

Mehiläistenhoitajan on aina rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin sekä ilmoitettava pesien paikat maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tähän ei vaikuta se, onko mehiläisten pito ammattimaista vai ei-ammattimaista.

 • Jos hunajaa myydään alle 2500 kiloa vuodessa suoraan kuluttajalle, niin oman tuotannon hunajaa saa lingota ja pakata ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta (saa aina lingota ja pakata alkutuotantona), kunhan alkutuotantoilmoitus on tehtynä. Tällöin  toimija saa helpotuksia alkutuotantoasetuksen kirjallisen omavalvonnan kuvauksesta sekä veden laatua ja tutkimuksia koskevista vaatimuksista.
 • Jos hunajan myynti suoraan kuluttajalle ylittää 2500 kilon rajan, niin toimija ei saa helpotuksia edellä mainituista alkutuotannon vaatimuksista. Lisäksi hunajan myynnistä on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.   
 • Jos hunajaa on aikomus toimittaa alle 2500 kiloa vähittäismyyntiin Suomessa, toimija saa samat helpotukset kuin suoraan kuluttajalle myynnissä. Jos hunajan toimittaminen vähittäismyyntiin ylittää tuon 2500 kiloa, toimija ei saa helpotuksia, mutta oman hunajan toimittaminen myyntiin katsotaan edelleen alkutuotannoksi, eikä elintarvikehuoneistoilmoitusta tarvitse tehdä.
 • Jos hunajaa on aikomus myydä tukkuun, tuotantoa koskee määrästä riippumatta kaikki alkutuotantoasetuksen vaatimukset. Tukkuun myynti on aina alkutuotantoa.
 • Jos tuottaja linkoaa ja/tai pakkaa myös muiden hunajaa, mutta hunaja palautuu sen omalle tuottajalle, tämä ns. rahtitoiminta katsotaan alkutuotannoksi.
 • Jos tuottaja ostaa oman hunajan lisäksi myös toisen tuottajan hunajaa, linkoaa ja pakkaa, toiminnasta on tehtävä myös elintarvikehuoneistoilmoitus, ostomäärästä riippumatta.
   
 • Kun tuottaja myy oman tuotannon hunajaa, siitä ei siis tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta, jos määrä suoraan kuluttajalle jää alle 2500 kiloon vuodessa. Sillä ei ole merkitystä, myykö  hunajan oman kunnan alueella vai muualla.
  Jos 2500 kilon määrä ylittyy, myynnistä täytyy tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Se tehdään oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

  Sen jälkeen, kun elintarvikehuoneistoilmoitus on tehty, tuottaja voi myydä tätä hunajaa oman kunnan alueella ilman, että siitä tarvitsee ilmoittaa toistamiseen. Jos tuottaja myy hunajaa toisen kunnan alueelle ja on tehnyt omaan kuntaan elintarvikehuoneistoilmoituksen,niin tuottajan on ilmoitettava myynnista kyseisen myyntipaikan elintarvikeviranomaiselle viimeistään neljä päivää aiemmin. Jos myy toisen tuottajan hunaja, myynnistä on aina tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.

 

Muuta huomioitavaa:


- Hunajan pakkauksessa oltava lainsäädännön mukaiset merkinnät.
- Hunajan myyntihinnan on oltava selvästi näkyvillä. Yhden purkin hinnan lisäksi on kerrottava hunajan kilohinta. Tämä koskee kaikkia myyntipaikkoja, niin toria kuin nettikauppaa.
- Hyvien tapojen mukaista on kertoa ostajalle, onko kyseessä uuden sadon hunaja vai edellisen sadon tuotteita.
- Hunajaa voi tapahtumissa myydä myös ns. irtohunajana eli ostajien omiin astioihin. Hunaja ei ole pakkaamattomanakaan helposti pilaantuva elintarvike.

Lisätietoja esim. Ruokaviraston ulkomyyntiohjeesta (PDF).