Hunajan markkinoinnissa huomioitavaa

Hunajan terveelliset ominaisuudet kiinnostavat monia kuluttajia. Hunajantuottaja kuitenkin toimii elintarvikelainsäädännön vastaisesti, jos hän mainostaa hunajan auttavan esimerkiksi yskään tai haavoihin.

Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä on

  • annettava totuudenmukaiset ja
  • riittävät tiedot elintarvikkeesta,
  • harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty.

Elintarvikkeella ei saa ilmoittaa olevan sellaista erityistä vaikutusta tai ominaisuutta, jota sillä ei ole tai jonka suhteen se ei poikkea muista vastaavista elintarvikkeista. Harhaanjohtavaksi katsotaan myös sellaisten ominaisuuksien esiin tuominen, joilla ei ole merkitystä kyseisen ravintoaineen kokonaissaantiin.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on toimijalla eli yrittäjällä.

Ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien esittäminen elintarvikkeesta tai sellaisiin tietoihin viittaaminen on kielletty. Tällainen väite on esimerkiksi "helpottaa flunssan oireita" tai "voi parantaa haavoja". Vain lääkkeille ja rohdoksille voi esittää lääkkeellisiä käyttötarkoituksia.

Elintarvikkeissa saa käyttää vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä. Hunajalla ei ole yhtään EU:ssa hyväksyttyä terveysväitettä. Yleisen hunajan terveysväitteen saaminen on varsin epätodennäköistä esimerkiksi siksi, että hunajat poikkeavat toisistaan alkuperän ja käsittelyn mukaan.

Markkinointisäädökset koskevat mm. elintavikealan toimijoiden pakkauksia, esitteitä ja nettisivuja.

Hunajantuottaja voi esimerkiksi yksityishenkilönä tai asiantuntijana toimiessaan kertoa myös terveysvaikutuksista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi median tekemiä haastatteluja tai hunajaan liittyvää luennointia.

Samoin kaikki muut tahot, esimerkiksi lääkärit ja SML, saavat kertoa hunajan terveysvaikutuksista.

Lisätietoja Eviralta. Lue myös tiedote Hunajan terveysvaikutuksista kertominen kiellettyä markkinoinnissa.