Hunajan markkinointi ja myynti

Tähän osioon on kerätty perustietoa hunajan markkinoinnista ja myynnistä: millaisia vaatimuksia ja kieltoja viranomaiset ja lainsaadäntö asettavat hunajan myyntiin ja markkinointiin? Pitääkö pienen hunajantuottajan tehdä ilmoitus hunajan myynnistä paikallisella torilla? Mitä tulee ottaa huomioon verotuksessa? Voiko hunajan terveysvaikutuksista kertoa vapaasti? 

Lisäksi tässä osiossa kerrotaan SML:n vuosittaisesta Suomen Paras Hunaja -kilpailusta.