COLOSS-talvitappiokysely 2021

https://coloss.org/core-projects/colony-losses-monitoring/

Kaikille mehiläishoitajille tarkoitettu COLOSS-talvitappiokysely on jälleen avattu. Katso uusimmasta Mehiläinen-lehdestä (nro 2/2021) kysymykset ennen ksyelyyn vastaamista ja etsi tarvittavat tiedot muistiinpanoistasi. Näin voit valmistautua kysymyksiin ja vastaaminen nopeutuu.

Kiitos!

Pyydämme kaikkia tarhaajia pesämäärästä ja pesien selviytymisestä riippumatta vastaamaan kyselyyn, jotta saamme mahdollisimman kattavaa tietoa menneen talven pesätappioista ja niiden syistä.                                         Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 13.6.

Linkki kyselyyn

 

Lue kysymykset huolellisesti ja vastaa kaikkiin, joihin voit.

HUOM!  VAIN LOPPUUN ASTI TEHTYJEN VASTAUSTEN TIEDOT TALLENTUVAT. MUISTA MYÖS PAINAA LOPUSSA "LÄHETÄ"-PAINIKETTA.

Kenenkään tarhaajan yksittäisiä tietoja ei luovuteta eteenpäin tietojesi suojaamiseksi. Yhteystietojen jättäminen ei ole pakollista ja myöhempiin yhteydenottoihin kysytään lomakkeessa lupaa erikseen.          

Tänä vuonna kaikkien kyselyn loppuun asti vastanneiden ja yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan kirjapalkinto, jonka voittaja saa valita SML:n verkkokaupasta. Kannattaa siis vastata!

Kokoamme tulokset yhteen Mehiläinen-lehteen (4/2021) ja nettiin. Arvonnan voittaja julkaistaan samassa lehdessä.

Euroopan ja Pohjois-Amerikan, paikoin hyvin suuretkin talvitappiot, ovat monen tekijän yhteissummia. Vuonna 2008 aloitettiin COLOSS-verkoston (Prevention of honey bee COlony LOSSes) toiminta, jotta eri maiden tiedot saadaan kerätyksi vertailukelpoisella tavalla - yhteistoiminta antaa paremmat mahdollisuudet pesätappioiden syiden selvittämiseen. Yksi COLOSS-ryhmistä on keskittynyt pesätappiokyselyn kehittämiseen. Suuresta vastausmäärästä voidaan laskea talvitappioden eroja mm. erilaisilla varroatorjunnoilla, hoitotavoilla tai tarhausalueilla. Lisätietoa englanniksi: http://www.coloss.org/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-2021 Enkätundersökning

om övervintringen Finland är öppet till och med den 13 juni.

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2020-2021 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

I år har alla svarande som har svarat slutet på varje frågeformulär och de som har givit sitt kontaktuppgifter deltar i lotteriet. Vinnaren kan välja en bok från SML:s webbutik.

Vinnaren kommer att publiceras på SMLs hemsida och i Mehiläinen 4-2021.
Lycka till!