COLOSS-talvitappiokysely 2020

https://coloss.org/core-projects/colony-losses-monitoring/

Kaikille mehiläishoitajille tarkoitettu COLOSS-talvitappiokysely on jälleen avattu. Katso tästä ennen ksyelyyn vastaamista kaavio kysymysten rakenteesta. Näin voit valmistautua kysymyksiin ja vastaaminen nopeutuu.

Kiitos!

Pyydämme kaikkia tarhaajia pesämäärästä ja pesien selviytymisestä riippumatta vastaamaan kyselyyn, jotta saamme mahdollisimman kattavaa tietoa menneen talven pesätappioista ja niiden syistä.                                         Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 14.6.

Linkki kyselyyn

 

Lue kysymykset huolellisesti ja vastaa kaikkiin, joihin voit.

HUOM!  VAIN LOPPUUN ASTI TEHTYJEN VASTAUSTEN TIEDOT TALLENTUVAT. MUISTA MYÖS PAINAA LOPUSSA "LÄHETÄ"-PAINIKETTA.

Kenenkään tarhaajan yksittäisiä tietoja ei luovuteta eteenpäin tietojesi suojaamiseksi. Yhteystietojen jättäminen ei ole pakollista ja myöhempiin yhteydenottoihin kysytään lomakkeessa lupaa erikseen. Tänä vuonna kaikkien kyselyn loppuun asti vastanneiden ja yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan kuitenkin SML:n Talvipäivät 2021 osallistumispaketti. Kannattaa siis vastata!

Kokoamme tulokset yhteen Mehiläinen-lehteen (4/2020) ja nettiin. Arvonnan voittaja julkaistaan samassa lehdessä.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on havaittu viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana hyvin suuria talvitappioita. Vuonna 2008 aloitettiin COLOSS-verkoston (Prevention of honey bee COlony LOSSes) toiminta, jotta eri maiden tiedot saadaan kerätyksi vertailukelpoisella tavalla - yhteistoiminta antaa paremmat mahdollisuudet pesätappioiden syiden selvittämiseen. Yksi COLOSS-ryhmistä on keskittynyt pesätappiokyselyn kehittämiseen. Suuresta vastausmäärästä voidaan laskea talvitappioden eroja mm. erilaisilla varroatorjunnoilla, hoitotavoilla tai tarhausalueilla. Lisätietoa englanniksi: http://www.coloss.org/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-2020 Enkätundersökning om övervintringen Finland är öppet till och med den 14 juni.

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2019-2020 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

I år har alla svarande som har svarat slutet på varje frågeformulär och de som har givit sitt kontaktuppgifter deltar i lotteriet till SML Talvipäivät 2021 deltagaravgiften.

Vinnaren kommer att publiceras på SMLs hemsida och i Mehiläinen 4-2020.
Lycka till!