SML:n toimikunnat ja edustukset työryhmissä

SML:lla on seitsemän toimikuntaa, jotka kehittävät mehiläisalaa omassa työkentässään. Lisäksi liitolla on työvaliokunta johtokunnan päätösten valmistelua ja tarvittaessa nopeaa päätöksentekoa varten.

Liiton toimihenkilöt ovat mukana toimikunnissa yleensä sihteereinä, ja niissä on aina mukana myös liiton johtokunnan edustaja tai edustajia. Lisäksi jäseninä on muita mehiläistarhaajia tai asiantuntijoita (esim. tutkijoita).

SML osallistuu myös moniin työryhmiin Suomessa ja EU:ssa. Liiton asiantuntemusta käytetään esimerkiksi mehiläistauteihin ja hunajan elintarviketuotantoon liittyvissä ryhmissä.

 

SML:n toimikunnat ja edustus ulkopuolisissa työryhmissä vuonna 2020:

Toimikunnat voivat nimettyjen jäsenien lisäksi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä.

Työvaliokunta:

- Valmistelee ja tekee päätösehdotuksia johtokunnan käsittelyyn tulevista asioista.
- Voi ratkaista johtokunnalle kuuluvia asioita johtokunnan valtuuttamana tai kun asiaa ei voida kiireellisyyden vuoksi viedä johtokunnan päätettäväksi.

Jäsenet: Markku Pöyhönen (pj.), Vesa Auvinen, Arja Korhonen ja Hannu Luukinen (siht.)

 

Mehiläisalan yritystoiminnan kehittämistoimikunta:

- Valmistelee esityksiä ammattimaisen mehiläistarhauksen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Painopisteenä ovat hunajan tuotanto, kannattavuus, menekkiin ja vientiin liittyvät asiat, ammattitarhaajien koulutus ja mehiläishoitoalan asioita maatalouspolitiikassa.

Jäsenet: Marko Leino (pj.), Nora Mäntysaari, Markku Pöyhönen ja Eeva-Liisa Korpela (siht.)

 

Mehiläisalan tutkimus- ja terveystoimikunta:

- Seuraa liiton toimintasuunntelmaan "mehiläisten terveys, hyvinvointi ja tuottavuus" -tulosalueelle kirjattujen toimenpiteiden toteutumista sekä kuhnuritoukkien elintarvikekäyttöön liittyviä asioita.
- Pitää yhteyttä yliopistoihin ja oppilaitoksiin.
- Seuraa mehiläistauti- ja loistilannetta ja valmistelee mehiläistautien torjuntastrategiaa. 
- Tekee yhteistyötä mehiläissairauksien torjumiseksi Ruokaviraston kanssa ja osallistuu EKM-torjunnan toimeenpanoon ja seurantaan.
- Jatkokehittää liiton mehiläisjalostustoimintaa.

Jäsenet: Markku Pöyhönen (pj.), Lassi Kauko, Anu Korpikallio, Sakari Raiskio, Maritta Martikkala ja Eeva-Liisa Korpela (siht.)

 

Koulutustoimikunta:

- Kehittää mehiläisalan koulutusjärjestelmää.
- Osallistuu alan ammattikoulutuksen kehittämiseen.

Jäsenet: Rami Heikkilä (pj.), Arja Korhonen, Hannu Luukinen ja Maritta Martikkala (siht.). Lisäksi pyydetään Lauri Ruottinen (Hunajaluotsi Oy) ja Tiina Sahinaho (poke.fi).

 

Laatutoimikunta:

- Seuraa suomalaisen hunajan laatua ja liiton toimintasuunnitelmassa hunajan laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
- Opastaa tarhaajia hunajan laatuun liittyvissä asioissa.
- Kehittää lajihunajien arvostelukriteerejä.
- Päivittää tarvittaessa Paras Hunaja -kilpailun sääntöjä erityisesti lajihunajien sarjan osalta.
- Seuraa ”hyvän käytännön ohjeen” käyttöä.

Jäsenet: Jarkko Isokungas (pj.), Paula Collan, Josefiina Keskustalo, Mika Olsbo, Tarja Ollikka ja Virpi Aaltonen (siht.) Tarvittaessa pyydetään Anneli Salonen (More than honey -hanke).

 

Nuorisotoimikunta:
- Seuraa ja järjestää nuorille suunnattua mehiläisharrastetoimintaa.
- Järjestää vuosittain valtakunnalisen nuorisotapahtuman.
- Valitsee ja valmentaa suomalaiset edustajat kansainväliseen nuorten tapahtumaan IMYBiin.

Jäsenet: Nora Mäntysaari (pj.), Maija Flinkman, Leena Nukari, Pasi Heinämaa ja Virpi Aaltonen (siht.).

 

Karhutoimikunta:

- Esittää toimia, joilla voidaan vähentää karhujen aiheuttamia vahinkoja mehiläistarhaukselle.
- Tavoitteena on saada karhuvahinkojen määrä vähenemään ja vahinkokorvaukset vastaamaan todellisia kustannuksia.

Jäsenet: Markku Pöyhönen (pj.), Rami Heikkilä, Pekka Peltotalo ja Maritta Martikkala (siht.)

 

Luomutoimikunta:
- Seuraa luomutuotannon kehittymistä.
- Huolehtii luomutarhaajien edunvalvonnasta ja tuotantoedellytyksistä.

Jäsenet: Arja Korhonen (pj.), Pekka Peltotalo, Pekka Paajanen, Mari Tervonen ja Maritta Martikkala (siht.)

 

Taloustoimikunta:

Seuraa liiton talous- ja sijoitusasioita ja tekee näihin liittyviä esityksiä johtokunnalle.

Jäsenet: Vesa Auvinen (pj.), Rami Heikkilä, Pasi Heinämaa, Markku Pöyhönen ja Hannu Luukinen (siht.).

 

Edustukset ulkopuolissa työryhmissä:

KOVA-toimikunta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK):

EPBA (European Professional Beekeepers Association): Ari Seppälä, varalla Stanislav Jas

EU:n talonpoikaisjärjestön COPA/COCEGAn ja Euroopan komission hunajatyöryhmä: Stanislav Jas

COLOSS talvitappioryhmä: Maritta Martikkala, varalla Lassi Kauko ja Eeva-Liisa Korpela

NBBC yhteistyöhankkeet: Maritta Martikkala ja Eeva-Liisa Korpela