SML:n toimikunnat ja edustukset työryhmissä

SML:lla on seitsemän toimikuntaa, jotka kehittävät mehiläisalaa omassa työkentässään. Lisäksi liitolla on työvaliokunta johtokunnan päätösten valmistelua ja tarvittaessa nopeaa päätöksentekoa varten.

Liiton toimihenkilöt ovat mukana toimikunnissa yleensä sihteereinä, ja niissä on aina mukana myös liiton johtokunnan edustaja tai edustajia. Lisäksi jäseninä on muita mehiläistarhaajia tai asiantuntijoita (esim. tutkijoita).

SML osallistuu myös moniin työryhmiin niin Suomessa kuin EU:n tasolla. Liiton asiantuntemusta käytetään esimerkiksi mehiläistauteihin ja hunajan elintarviketuotantoon liittyvissä ryhmissä.

 

SML:n toimikunnat ja edustus ulkopuolisissa työryhmissä vuonna 2019:

Toimikunnat voivat nimettyjen jäsenien lisäksi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä.

Työvaliokunta:

- Valmistelee ja tekee päätösehdotuksia johtokunnan käsittelyyn tulevista asioista.
- Voi ratkaista johtokunnalle kuuluvia asioita johtokunnan valtuuttamana tai kun asiaa ei voida kiireellisyyden vuoksi viedä johtokunnan päätettäväksi.

Jäsenet: Hannu Luukinen (pj.), Rami Heikkilä, Tomi Suvanto ja Kalle Hakala (siht.)

 

Mehiläisalan yritystoiminnan kehittämistoimikunta:

- Valmistelee esityksiä ammattimaisen mehiläistarhauksen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Painopisteenä ovat hunajan tuotanto, kannattavuus, menekkiin ja vientiin liittyvät asiat, ammattitarhaajien koulutus ja mehiläishoitoalan asioita maatalouspolitiikassa.

Jäsenet: Marko Leino (pj.), Kalle Hakala, Markku Pöyhönen, Eeva-Liisa Korpela (siht.)

 

Mehiläisalan tutkimus- ja terveystoimikunta:

- Seuraa liiton toimintasuunntelmaan "mehiläisten terveys, hyvinvointi ja tuottavuus" -tulosalueelle kirjattujen toimenpiteiden toteutumista sekä kuhnuritoukkien elintarvikekäyttöön liittyviä asioita.
- Pitää yhteyttä yliopistoihin ja oppilaitoksiin.
- Seuraa mehiläistauti- ja loistilannetta ja valmistelee mehiläistautien torjuntastrategiaa. 
- Tekee yhteistyötä mehiläissairauksien torjumiseksi Ruokaviraston kanssa ja osallistuu EKM-torjunnan toimeenpanoon ja seurantaan.
- Jatkokehittää liiton mehiläisjalostustoimintaa.

Jäsenet: Lassi Kauko (pj.), Markku Pöyhönen, Anu Korpikallio, Sakari Raiskio, Maritta Martikkala ja Eeva-Liisa Korpela (siht.)

 

Koulutustoimikunta:

- Kehittää mehiläisalan koulutusjärjestelmää.
- Osallistuu alan ammattikoulutuksen kehittämiseen.

Jäsenet: Rami Heikkilä (pj.), Tomi Suvanto, Hannu Torkkel, Arja Korhonen ja Maritta Martikkala (siht.). Lisäksi pyydetään Lauri Ruottinen (Hunajaluotsi Oy) ja Tiina Sahinaho (poke.fi).

 

Laatutoimikunta:

- Seuraa suomalaisen hunajan laatua ja liiton toimintasuunnitelmassa hunajan laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
- Opastaa tarhaajia hunajan laatuun liittyvissä asioissa.
- Kehittää lajihunajien arvostelukriteerejä.
- Päivittää tarvittaessa Paras Hunaja -kilpailun sääntöjä erityisesti lajihunajien sarjan osalta.
- Seuraa ”hyvän käytännön ohjeen” käyttöä.

Jäsenet: Jarkko Isokungas (pj.), Paula Collan, Josefiina Keskustalo, Mika Olsbo, Tarja Ollikka ja Virpi Aaltonen (siht.)

 

Nuorisotoimikunta:
- Seuraa ja järjestää nuorille suunnattua mehiläisharrastetoimintaa.
- Järjestää vuosittain valtakunnalisen nuorisotapahtuman.
- Valitsee ja valmentaa suomalaiset edustajat kansainväliseen nuorten tapahtumaan IMYBiin.

Jäsenet: Hannu Torkkel (pj.), Maija Flinkman, Leena Nukari, Josefiina Keskustalo, Pasi Heinämaa ja Virpi Aaltonen (siht.).

 

Karhutoimikunta:

- Esittää toimia, joilla voidaan vähentää karhujen aiheuttamia vahinkoja mehiläistarhaukselle.
- Tavoitteena on saada karhuvahinkojen määrä vähenemään ja vahinkokorvaukset vastaamaan todellisia kustannuksia.

Jäsenet: Markku Pöyhönen (pj.), Rami Heikkilä, Pekka Peltotalo ja Maritta Martikkala (siht.)

 

Luomutoimikunta:
- Seuraa luomutuotannon kehittymistä.
- Huolehtii luomutarhaajien edunvalvonnasta ja tuotantoedellytyksistä.

Jäsenet: Arja Korhonen (pj.), Pekka Peltotalo, Pekka Paajanen ja Maritta Martikkala (siht.)

 

Edustukset ulkopuolissa työryhmissä:

KOVA-toimikunta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK): Kalle Hakala

EPBA (European Professional Beekeepers Association): Ari Seppälä, varalla Stanislav Jas

EU:n talonpoikaisjärjestön COPA/COCEGAn ja Euroopan komission hunajatyöryhmä: Stanislav Jas

COLOSS talvitappioryhmä: Maritta Martikkala, varalla Lassi Kauko ja Eeva-Liisa Korpela

NBBC yhteistyöhankkeet: Maritta Martikkala ja Eeva-Liisa Korpela