SML:n toimikunnat ja edustukset työryhmissä

SML:lla on seitsemän toimikuntaa, jotka kehittävät mehiläisalaa omassa työkentässään. Lisäksi liitolla on työvaliokunta johtokunnan päätösten valmistelua ja tarvittaessa nopeaa päätöksentekoa varten.

Liiton toimihenkilöt ovat mukana toimikunnissa yleensä sihteereinä, ja niissä on aina mukana myös liiton johtokunnan edustaja tai edustajia. Lisäksi jäseninä on muita mehiläistarhaajia.

SML osallistuu myös moniin työryhmiin niin Suomessa kuin EU:n tasolla. Liiton asiantuntemusta käytetään esimerkiksi mehiläistauteihin ja hunajan elintarviketuotantoon liittyvissä ryhmissä.

 

SML:n toimikunnat ja edustus ulkopuolisissa työryhmissä vuonna 2018:

 

Työvaliokunta: Valmistelee ja tekee päätösehdotuksia johtokunnan käsittelyyn tulevista asioista. Ratkaisee johtokunnalle kuuluvat asiat silloin, kun johtokunta on antanut asian ratkaisun työvaliokunnalle tai ratkaisee sellaiset asiat, joita ei voida kiireellisyyden vuoksi viedä johtokunnan päätettäväksi.

Jäsenet: Hannu Luukinen (pj.), Rami Heikkilä, Tomi Suvanto ja Stanislav Jas (siht.)

 

Mehiläisalan yritystoiminnan kehittämistoimikunta: Valmistelee esityksiä ammattimaisen mehiläistarhauksen toimintaedellytysten parantamiseksi. Painopisteenä ovat hunajan tuotantoon, kannattavuuteen, menekkiin, vientiin ja ammattitarhaajien koulutukseen liittyvät asiat.

Jäsenet: Marko Leino (pj.), Janne Leimi, Markku Pöyhönen, Eeva-Liisa Korpela ja Stanislav Jas (siht.)

Pyydetään tarvittaessa työryhmään edustajia sekä pakkaamoista että ammattitarhaajista.

 

Mehiläisalan tutkimus- ja terveystoimikunta: Seuraa tulossuunnitelmaan mehiläisten terveys, hyvinvointi ja tuottavuus tulosalueelle kirjattujen toimenpiteiden toteutumista sekä kuhnuritoukkien elintarvikekäyttöön liittyviä asioita. Työryhmä on mukana SICAMMin kokouksen 2018 valmistelussa. Lisäksi työryhmä pitää yhteyttä yliopistoihin ja oppilaitoksiin.

Työryhmä seuraa mehiläistauti- ja loistilannetta ja valmistelee mehiläistautien torjuntastrategiaa. Vuoden 2018 tavoitteena on jatkaa yhteistyötä mehiläissairauksien torjumiseksi Eviran kanssa sekä osallistua EKM-torjunnan toimeenpanoon ja seurantaan. Lisäksi työryhmä käynnistää mehiläisjalostusohjelman.

Jäsenet: Lassi Kauko (pj.), Markku Pöyhönen, Anu Korpikallio, Stanislav Jas, Maritta Martikkala ja Eeva-Liisa Korpela (siht.)

Lisäksi työryhmään pyydetään tarvittaessa mukaan tutkimuksen, jalostuksen, eläinlääkinnän ja muita mehiläisalan henkilöitä.

 

Koulutustoimikunta: Kehittää mehiläisalan koulutusjärjestelmää.

Jäsenet: Rami Heikkilä (pj.), Anneli Salonen, Tomi Suvanto, Hannu Torkkel, Arja Korhonen ja Maritta Martikkala (siht.)

 

Laatutoimikunta: Seuraa suomalaisen hunajan laatua, tulossuunnitelmassa hunajan laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja opastaa tarhaajia hunajan laatuun liittyvissä asioissa. Kehittää lajihunajien arvostelukriteerejä ja päivittää tarvittaessa Paras Hunaja -kilpailun sääntöjä erityisesti lajihunajien sarjan osalta. Seuraa ”hyvän käytännön ohjeen” käyttöä.

Jäsenet: Jarkko Isokungas (pj.), Paula Collan, Stanislav Jas, Josefiina Keskustalo, Anneli Salonen, Tarja Ollikka ja Virpi Aaltonen (siht.)

 

Nuorisotoimikunta: Seuraa ja järjestää nuorille suunnattua mehiläisharrastetoimintaa. Osallistutaan joukkueella kansainväliseen nuorten tapahtumaan vuonna 2018.

Jäsenet: Hannu Torkkel (pj.), Maija Flinkman, Leena Nukari, Josefiina Keskustalo ja Virpi Aaltonen (siht.).

 

Karhutoimikunta: Esittää toimia, joilla voidaan vähentää karhujen aiheuttamia vahinkoja mehiläistarhaukselle. Tavoitteena on saada karhuvahingot laskemaan edellisen vuoden tasolta ja vahinkokorvaukset vastaamaan todellisia kustannuksia.

Jäsenet: Markku Pöyhönen (pj.), Rami Heikkilä, Pekka Peltotalo, Eeva-Liisa Korpela ja Maritta Martikkala (siht.)

Pyydetään mukaan tarvittaessa Ari Seppälä.

 

Luomutoimikunta: Seuraa luomutuotannon kehittymistä ja huolehtii luomutarhaajien edunvalvonnasta ja tuotantoedellytyksistä.

Jäsenet: Arja Korhonen (pj.), Pekka Peltotalo, Jouko Mönkkönen, Hannu Lappalainen ja Maritta Martikkala (siht.)

 

Edustukset ulkopuolissa työryhmissä:

KOVA-toimikunta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK): Virpi Aaltonen

EPBA (European Professional Beekeepers Association): Ari Seppälä, varalla Stanislav Jas

EU:n talonpoikaisjärjestön COPA/COCEGAn ja komission hunajatyöryhmä: Stanislav Jas

COLOSS tiedustelu- ja varroaryhmä: Maritta Martikkala, varalla Lassi Kauko

NBBC yhteistyöhankkeet: Maritta Martikkala