SML:n toimikunnat ja edustukset työryhmissä

SML:lla on seitsemän toimikuntaa, jotka kehittävät mehiläisalaa omassa työkentässään. Lisäksi liitolla on työvaliokunta johtokunnan päätösten valmistelua ja tarvittaessa nopeaa päätöksentekoa varten.

Liiton toimihenkilöt ovat mukana toimikunnissa yleensä sihteereinä, ja niissä on aina mukana myös liiton johtokunnan edustaja tai edustajia. Lisäksi jäseninä on muita mehiläistarhaajia tai asiantuntijoita (esim. tutkijoita).

SML osallistuu myös moniin työryhmiin Suomessa ja EU:ssa. Liiton asiantuntemusta käytetään esimerkiksi mehiläistauteihin ja hunajan elintarviketuotantoon liittyvissä ryhmissä.

 

SML:n toimikunnat ja edustus ulkopuolisissa työryhmissä vuonna 2021:

Toimikunnat voivat nimettyjen jäsenien lisäksi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä.

Työvaliokunta:

- Valmistelee ja tekee päätösehdotuksia johtokunnan käsittelyyn tulevista asioista.
- Voi ratkaista johtokunnalle kuuluvia asioita johtokunnan valtuuttamana tai kun asiaa ei voida kiireellisyyden vuoksi viedä johtokunnan päätettäväksi.

Jäsenet: Hannu Luukinen (pj.), Paula Collan (vpj.), Nora mäntysaari, Harri Lampinen ja Mirkka Aarrekorpi (siht.)

 

Mehiläisalan yritystoiminnan kehittämistoimikunta:

- Valmistelee esityksiä ammattimaisen mehiläistarhauksen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Painopisteenä ovat hunajan tuotanto, kannattavuus, menekkiin ja vientiin liittyvät asiat, ammattitarhaajien koulutus ja mehiläishoitoalan asioita maatalouspolitiikassa.

Jäsenet: Harri Lampinen (pj.), Joni Tiittanen, Vesa Auvinen, Ukri Takala, Markku Pöyhönen, Timo Rahkola ja Anneli Salonen (siht.)

 

Mehiläisalan tutkimus- ja terveystoimikunta:

- Seuraa liiton toimintasuunntelmaan "mehiläisten terveys, hyvinvointi ja tuottavuus" -tulosalueelle kirjattujen toimenpiteiden toteutumista sekä kuhnuritoukkien elintarvikekäyttöön liittyviä asioita.
- Pitää yhteyttä yliopistoihin ja oppilaitoksiin.
- Seuraa mehiläistauti- ja loistilannetta ja valmistelee mehiläistautien torjuntastrategiaa. 
- Tekee yhteistyötä mehiläissairauksien torjumiseksi Ruokaviraston kanssa ja osallistuu EKM-torjunnan toimeenpanoon ja seurantaan.
- Jatkokehittää liiton mehiläisjalostustoimintaa.

Jäsenet: Paula Collan (pj.), Lassi Kauko, Anu Korpikallio, Sakari Raiskio, Arja Korhonen, Ukri Takala, Maritta Martikkala ja Anneli Salonen (siht.)

 

Koulutustoimikunta:

- Kehittää mehiläisalan koulutusjärjestelmää.
- Osallistuu alan ammattikoulutuksen kehittämiseen.

Jäsenet: Sanna Kängsep (pj.), Rami Heikkilä, Arja Korhonen, Harri Lampinen, Tiina Ahonen-Sahinaho, Pasi Heinämaa, Anneli Salonen ja Maritta Martikkala (siht.).

 

Laatutoimikunta:

- Seuraa suomalaisen hunajan laatua ja liiton toimintasuunnitelmassa hunajan laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
- Opastaa tarhaajia hunajan laatuun liittyvissä asioissa.
- Kehittää lajihunajien arvostelukriteerejä.
- Päivittää tarvittaessa Paras Hunaja -kilpailun sääntöjä erityisesti lajihunajien sarjan osalta.
- Seuraa ”hyvän käytännön ohjeen” käyttöä.

Jäsenet: Jarkko Isokungas (pj.), Markus Ruusunen, Ilpo Sneck, Sonja Sinisalo, Tarja Ollikka ja Virpi Aaltonen (siht.) Tarvittaessa pyydetään Anneli Salonen (More than honey -hanke).

 

Nuorisotoimikunta:
- Seuraa ja järjestää nuorille suunnattua mehiläisharrastetoimintaa.
- Järjestää vuosittain valtakunnalisen nuorisotapahtuman.
- Valitsee ja valmentaa suomalaiset edustajat kansainväliseen nuorten tapahtumaan IMYBiin.

Jäsenet: Nora Mäntysaari (pj.), Maija Flinkman, Sanna Kängsep, Miro Kulmala, Leena Nukari, Pasi Heinämaa ja Virpi Aaltonen (siht.).

 

Karhutoimikunta:

- Esittää toimia, joilla voidaan vähentää karhujen aiheuttamia vahinkoja mehiläistarhaukselle.
- Tavoitteena on saada karhuvahinkojen määrä vähenemään ja vahinkokorvaukset vastaamaan todellisia kustannuksia.

Jäsenet: Arja Korhonen (pj.), Rami Heikkilä, Ilpo Sneck, Pekka Peltotalo, Timo Korhonen ja Maritta Martikkala (siht.)

 

Luomutoimikunta:
- Seuraa luomutuotannon kehittymistä.
- Huolehtii luomutarhaajien edunvalvonnasta ja tuotantoedellytyksistä.

Jäsenet: Arja Korhonen (pj.), Pekka Peltotalo, Joni Tiittanen, Kaija Tunkkari, Mari Tervonen, Jouko Mönkkönen ja Maritta Martikkala (siht.)

 

Taloustoimikunta:

Seuraa liiton talous- ja sijoitusasioita ja tekee näihin liittyviä esityksiä johtokunnalle.

Jäsenet: Hannu Luukinen (pj.), Nora Mäntysaari, Vesa Auvinen ja Mirkka Aarrekorpi (siht.).

 

Edustukset ulkopuolissa työryhmissä:

KOVA-toimikunta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK): VIrpi Aaltonen ja Mirkka Aarrekorpi

EPBA (European Professional Beekeepers Association): Nora Mäntysaari, varalla Ari Seppälä

EU:n talonpoikaisjärjestön COPA/COCEGAn ja Euroopan komission hunajatyöryhmä: Stanislav Jas

COLOSS talvitappioryhmä: Maritta Martikkala, varalla Lassi Kauko

NBBC yhteistyöhankkeet: Maritta Martikkala