Pollineringstjänst

Pollineringens betydelse

Ett lyckat pollineringsarbete ökar skördarna på de flesta av våra kultur- och vilda växter.

Nytta av pollineringen drar t.ex. bondböna, ryps, raps, kummin, bovete, klöver, jordgubbe, äppel, trädgårdshallon, vinbär och buskblåbär genom att skörden ökar och blir jämnare i kvalitet. Åkerväxterna mognar också jämnare.

Köp pollineringstjänst av en biodlare

Pollineringstjänst betyder att biodlaren hämtar ett eller flera bisamhällen till en bestämd plats för att pollinera odlingsväxten. Jordbrukaren betalar en avgift åt biodlaren för detta. 

Det lönar sig att göra upp ett skriftligt avtal. Då veta båda parter sina rättigheter och skyldigheter. Avtalsmallen här nedan får fritt användas och modifieras.

Priset på pollineringstjänsten

Pollineringstjänsten är en avgiftsbelagd tjänst. Priset kommer jordbrukaren och biodlaren överens om. Dessutom är det bra att komma överens om arbetstimmar och resekostnader ersätts separat.

Bisamhällen som är utrustade för biologisk bekämpning av växtsjukdomar tingar ett högre pris. Om den här metoden finns mera info under fliken Kasvitautien biologinen torjunta mehiläisten avulla. (kommer senare på svenska)

Notera i pollineringstjänsten

Biodlaren ansvarar för att bisamhällena är lämpliga för sitt pollineringsuppdrag. T.ex. då vinbären blommar i slutet av maj skall det finnas yngel på 4 – 5 kakor och drottningen skall lägg bra med ägg. I mitten av juni skall det finnas yngel på 5 – 7 ramar. Vid pollinering av rödklöver är eventuellt en avläggare som behöver pollen ett bättre alternativ, då bina inte får nektar från alla rödklöversorter men nog pollen.

Bisamhällena flyttas till sina platser så att de är på plats då de första blommorna öppnar sig (allra senast då 10% av blommorna blommar) och de flyttas bort enligt överenskommelse. Bisamhällena skall placeras precis i närheten av växtligheten. Biodlaren skall vara beredd på att visa upp styrkan på samhället för jordbrukaren (extra skyddskläder är på sin plats).

Jordbrukaren får inte använda för bina skadliga växtskyddsmedel under tiden för pollineringstjänsten och inte heller ett dygn innan tjänsten börjar (notera det använda medlets karenstid). Det är bra att komma överens med biodlaren om all växtskyddsbehandling.

Honungsskörden tillfaller normalt biodlaren. Biodlaren svarar för de normala riskerna som hör till biodlingen såsom svärmning, bisjukdomar, drottningförluster, röveri och skadedjur i kupan. Biodlaren är dock inte skyldig om pollineringen misslyckas på grund av dåligt väder eller om det på binas flygområde blommar för bina mera lockande växter.

Antalet bisamhällen per hektar beror på bland annat odlingsväxten, växtskiftets formation och mängden övriga pollinerare.

Uppskattning på mängden bisamhällen som behövs för att säkra en god pollinering

Antalet är samhällen per hektar (källa FBF:s pollineringsbroschyr 2010)

Ryps och raps 2–3, Äppel 4–12, Jordgubbe 1–3, Svarta vinbär 2–4, Röda vinbär 2, Buskblåbär 3–5, Hallon 1–2, Rödklöver 4–8, Vit/alsikeklöver 2–3, Bondböna  2–8, Bovete 2–5, Frilandsgurka 2–6