Materialportfölj

Här nedan finns olika blanketter, broschyrer mm.

PDF-tiedostoLöneblankett för skollektioner 2021.pdf (109 kB)
Använd den här blanketten då du hållit lektioner i grundskolor, gymnasier eller i yrkesskolor
PDF-tiedostoLöne- och rese-ersättning.pdf (145 kB)
Använd den här blanketten då du hållit utbildningar i lokaföreningarna