Evenemang

Ansökan för EU-finansierad ungdomsverksamhet

 

Man har reserverat pengar för ungdomsverksamheten inom ramen för det EU-delfinansierade nationella biodlingsprogrammet 2019-2022. Pengarna är ämnade för att arrangera ungdomsklubbar eller -kurser. Den ursprungliga tanken har varit att, de lokala föreningarna skall ordna permanent fungerande klubbar. Andra typer av ungdomsverksamhet kan dock också finansieras.

För period III (1.8.2021-31.12.2022) finns det finansiering för 7000,- €. Pengarna är avsedda för lärarnas lönekostnader (ca. 2000,- €) och resekostnader (ca. 3000,- €) samt kursmaterial och skötselmaterial (ca. 2000,- €).

Den finansiering som nu erbjuds måste användas senast 31.7.2022. Pengarna kan antingen delas mellan flera kurser, klubbar eller evenemang eller så kan de användas för att finansiera en enda aktör.

En fritt formulerad ansökan inklusive budgetberäkning skall lämnas in till förbundet på e-postadressen sml@hunaja.net. Styrelsen besluter om fördelning av medlen efter att ansökningstiden gått ut.

Här nedan kan man läsa mera om hela programmet.