Björnskador

Kartor över björnskador finns här

(du kan zooma in och ut på kartan med + och -)

Biodlarförbundet FBF ser gärna att alla biodlare meddelar till förbundet de skador björnarna har förorsakat antingen på björnskadeblanketten eller per telefon på numret 010 387 4770. Maritta Martikkala ger mera råd på finska beträffande björnskador, 050 3030890 eller per e-post maritta.martikkala(at)hunaja.net och Camilla Elf ger råd på svenska 050 5352673 eller per e-post camilla.elf(at)hunaja.net

.

Om du har haft björnen på besök i din bigård och det har uppstått skador, skall du genast göra en anmälan också till landbygdsnäringsmyndigheten med björnskadeblanketten. För att få ersättning skall en utomstående person bevittna skadorna.

Du kan söka ersättning för björnskador, även om bara ett samhälle är angripet och skadat. Man får ersättning om skadans värde överstiger 170 €. Även stängselmaterial mm. ersätts. Bigårdens storlek har ingen betydelse utan alla biodlare kan söka ersättning för björnskador.

Finlands viltcentral kan bevilja undantagslov för att fälla björnen mm. för att förhindra stora och betydelsefulla skador. Undantagslov kan beviljas enbart för ett begränsat område för att säkra till exempel bikuporna placering. I gränsdragningen beaktar men storviltets livsrum och hur storviltet rör sig under jakten.

Lov för att fälla en enskild individ eller individer som förorsakar specifika skador, beviljas för högst 14 dagar. Läs anvisningarna för ansökan för undantagslov

Tidigare års björnkartor kan du titta på då du byter årtalet i kartans övre kant.