Bisjukdomar

En viktig del av biodlarens jobb är att känna till bisjukdomar och hur man behandlar dem.

Viktiga sjukdomar att känna till är:

 • Amerikansk yngelröta
 • Varroa
 • Nosema
 • Kalkyngel
 • Europeisk yngelröta

Varroakvalstret sprider genom sina bitsår på bina många olika virus. Skadorna viruset orsakar är ofta den primära orsaken till att ett av kvalster invaderat samhälle går under. Varroa upptäcktes i Finland för första gången i början på 1980-talet. 

Om man misstänker yngelsjukdomar, nosema eller kvalsterangrepp, så kan man ta prov från yngelytan eller vuxna bin för undersökning. Proven skickas till Livsmedelsverket i Kuopio tillsammans med den ifyllda undersökningsremissen Bisjukdomar (pdf).

Bekanta dig med Livsmedelsverkets anvisningar för provtagning och försändning. På Livsmedelsverkets hemsida finns också mera information om bisjukdomar.

Undersökningen är avgiftsbelagd.

 

Så här kan du minska spridningen av bisjukdomar

 • Håll kupmaterialet bigårds- och kupspecifik. Var försiktig med begagnat material på grund av sjukdomsrisken.
 • Slå inte ihop friska och sjuka samhällen.
 • Utfodra bina endast med socker eller bestrålat pollen.
 • Undersök inköpta drottningar och ta bort följebina innan drottningen ges åt samhället.
 • Försök minimera röveri genom att justera flygöppningen så att bina kan försvara sig mot inkräktare. Döda kupor stängs och avlägsnas, liksom kupor som är övergivna.
 • Genom att sprida ut kuporna i bigården minskar man på felflygningar.