Biodlarens skyldigheter gentemot myndigheter

Biodlaren har gentemot myndigheterna vissa skyldigheter. I God praxis i biodling  berättas det om det som en biodlare bör tänka på.

 

PDF-tiedostoGod praxis i biodling_ version 3_30.9.2020_SV.pdf (706 kB)
God praxis i biodling berättar om biodlarens skyldigheter gentemot myndigheter och om praktisk biodling.
PDF-tiedostoAnmälan om djurhållningsverksamhet.pdf (221 kB)
Med denna blankett gör man en anmälan om djurhållning
PDF-tiedostoAnmälan om djurhållningsplats.pdf (238 kB)
Med denna blankett meddelar var man håller sina bin.