Biodlarmeddelande 9.12, Vinterdagarna, Skördeförfrågan

9.12.2021

Vinterdagarnas program är publicerat

Vinterdagarna arrangeras i Åbo 22.–23.1.2022. Huvudtalare är den här gången Björn Dahle från Norges biodlarförbund. Han kommer att tala om amerikansk yngelröta och hur de tacklar den i Norge. Erik Stange från Norges naturforskningscentrum berättar om vad man har fått reda på i undersökningar om tambiets och vilda bins förhållande. Dessutom kommer det att presenteras mycket information om pollinerare i växt- och bärodling. Sedan berättas det också om elektronisk kupbokföring.

Man kan anmäla sig till vinterdagarna ända till den 4.1.2022 kl. 16.00. Noggrannare programuppgifter och anmälningsblankett finns på FBF: hemsidan under fliken ”tapahtumat”. Det går också att anmäla sig per telefon genom att ringa till kansliet: 010 387 4770. Varmt välkomna.

 

Ännu hinner du svara på Skördeförfrågan

Gå in på förbundets hemsida och berätta hurudant skördeår du har haft. Det tar bara några minuter att svara på förfrågan. Bland alla som svarar lottas det ut en bok. Sista dag att, svara är den 13.12. Tusen tack på förhand!

 

Du kom väl ihåg oxalsyrebehandlingen

Nu har äggläggningen i kuporna upphört, så nu är det rätt tid att göra oxalsyrebehandlingen ifall den ännu inte är gjord. Det lönar sig att utnyttja de milda dagarna som utlovas kring juldagarna. Anvisningar finns i Mehiläinen tidningen5/2021 och på nätsidan. SML:n nettisivuilta. Det finns också en video på sidan hur man skall göra behandlingen oksaalihappotiputuksen tekemisestä.

Lönsamhetswebinar i januari

FBF anordnar tillsammans med Naturresursinstitutet Luke ett seminarium där man behandlar lönsamheten inom biodlingen. Seminariet hålls den 13.1.2022 kl.18.00 som ett webinar. Mera info kommer senare.

Kansliet är stängt mellan jul och nyår

FBF:s kansli är stängt under tiden 24.12.2021–6.1.2022. Vi önskar alla biodlare en fridfull jul  och gott nytt år.