Biodlarmeddelande 3.11.2021, årsmötet i Kuopio och cementhonung mm

3.11.2021

Rönnen gav stor skörd i år. Kanske man känner smak av rönn i honungen också. Bild: Anneli Salonen / FBF
Rönnen gav stor skörd i år. Kanske man känner smak av rönn i honungen också. Bild: Anneli Salonen / FBF

Nya medlemmar till FBF:s styrelse

På FBF:s årsmöte den 7.11 i Kuopio går man igenom verksamheten som varit och planerar för framtiden. Dessutom väljer man nya styrelsemedlemmar och en ny ordförande.

I tur att avgå är Vesa Auvinen från Uudenmaan Mehiläishoitajat, Arja Korhonen från Kuopion Seudun Mehiläishoitajat, Nora Mäntysaari från Loimijokilaakson Mehiläishoitajat, Jarkko Isokungas från Keski-Pohjanmaan Mehiläishoitajat och Joni Tiittanen från Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat. Också perioden för FBF:s ordförande tar slut. Hannu Luukinen har de fyra senaste åren fungerat som FBF:s ordförande men ställer inte upp för omval.

Nedan följer en kort presentation av de personer som på förhand ställer upp. Nora Mäntysaari ställer endast upp för ordförandeposten. Andra förslag på ordföranden har inte på förhand anmälts. Lokaföreningarna kan ännu på plats på årsmötet föreslå kandidater.

Nedan de personer som ställer upp. Deras persongalleri finns på den finska sidan.

Johanna Haijanen, Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat

Arja Korhonen, Kuopion Seudun Mehiläishoitajat

Janne Leimi, Uudenmaan Mehiläishoitajat

Nora Mäntysaari, Loimijokilaakson Mehiläishoitajat

Joni Tiittanen, Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat

Jemina Valli, Etelä-Pohjanmaan Mehiläishoitajat

Skördeseminariets fakturor sänds ut idag

Den 6.11 hålls skördeseminarium i Kuopio. Till deltagarna sänds fakturorna ut idag på onsdag. Räkningarna skickat ut per e-post till dem som meddelat sin e-postadress. Till övriga skickas de som pappersfakturor.

Vänligen kontrollera fakturan innan seminariet och att den är korrekt. Kontrollera också skräpmappen om du valt att få fakturan elektroniskt. Ifall du inte fått någon faktura, ta då kontakt med Anneli Salonen: 050 470 6411. Pappersfakturorna är framme den veckan som börjar med 8.11.

Prov på cementhonung tas emot

FBF undersöker sockerhalten i den cementhonung som kom in sommaren 2021. Med cementhonung förstår man den honung som har kristalliserat till hård honung i cellerna, och som inte lossnar i slungningen. Om du har sådan här honung, ta då kontakt med Anneli Salonen på förbundet (anneli.salonen@hunaja.net). Vi funderar då på om din honung lämpar sig att undersöka.

Delta i undersökningen om biodlingssätt

Ge ditt bidrag till B-GOOD-undersökningen och svara på Gent universitets nätförfrågan. Den berör praktisk biodling i Finland. Det finns en finskspråkig version. Enkätundersökningen försöker hjälpa till att göra en hållbar modell för att sköta bin och befrämja bihälsan. Det tar ca. 25 minuter att svara på undersökningen. Du kan svara på frågorna ända till den 30.11.2021. Här kommer du till undersökningen tästä. Tack för att deltar i B-GOOD undersökningen!