Biodlarmeddelande 7.9.2021: Förfrågan om mehiläisparvet.fi tjänsten, djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst...

8.9.2021

Foto: Virpi Aaltonen / SML
Foto: Virpi Aaltonen / SML

Förfrågan om mehiläisparvet.fi tjänsten

FBF tog på sommaren 2021 på försök i bruk mehiläisparvet.fi tjänsten. Biodlare har möjligheten att registrera sig som en som tar fast bisvärmar. Då får man i sin epost ett meddelande om upptäckta svärmar inom en radie på 50 km. Om biodlaren kan avhämta svärmen, så reserverar hen den, tar kontakt med den person som anmält den, avhämtar den och kvitterar den sedan som avhämtad.

Vi försöker nu på förbundet utvädera hur bra tjänsten betjänar dem som tar fast svärmar och vad som borde utvecklas i tjänsten. Vi hoppas ni svarar på förfrågan beträffande tjänsten och att ni berättar om era erfarenheter och utvecklingsförslag. Till förfrågan kommer ni härifrån.

 

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst

Livsmedelsverket har öppnat djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst den 23.8.2021. Tack vare den kan också biodlarna själva anmäla djurhållningsplatserna. Livsmedelsverket uppmuntrar till att logga in på tjänsten och kontrollera sina egna uppgifter och se till att de är aktuell. Man loggar in på https://epr.ruokavirasto.fi/front-page.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret berör alla biodlare, ingen skillnad om man är hobbyodlare eller yrkesbiodlare. Tidigare har man anmält sina djurhållningsplatser på en blankett man skickat in till landsbygdsnäringsverket i sin kommun. Man kan även fortsätta på samma sätt om man vill. Samma myndigheter ger råd och berättar hur man skall registrera. Mera info på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Endast en burk till honungstävlingen

De honungsburkar man vill deltaga med i Finlands bästa honung – tävling 2021 skall åter igen skickas på förhand till FBF:s kontor i Helsingfors. Det räcker med en 500 g:s honungsburk per sort. Burkarna till tävlingen skall vara framme på kontoret senast den 28.10.2021, alltså dryg en vecka innan Skördeseminariet. Ifall epidemisituationen tillåter så väljer Skördeseminariets publik de olika honungstävlingsseriernas vinnare och Finlands bästa honung.

Honung tas emot på kontoret från början av oktober. Man kan antingen hämta honungen personligen till kontoret eller skicka den per Post eller Matkahuolto till Ullrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS. Vänligen sänd honungen till närmaste anstalt, som för posten är Kaserngatan och för Matkahuolto K-market Skillnaden. Kom ihåg att skriva förbundets e-postadress sml@hunaja.net på paketet samt konsumetsrådgivarens telefonnummer 0503822428 .Utförligare tävlingsanvisningar finns på förbundets sida under evenemang.

Skördeseminarium- och årsmöte ordnas i år 6. – 7.11 i Kuopio på badhotellet Rauhalahti. Mera om seminariet i nästa Mehiläinen tidningen och snart också på FBF:s hemsida.

 

Kom med på höstens kurser

Under hösten anordnas det många olika utbildningar. More than honey -projektets bivaxutbildning anordnas i två delar: som webinar 23.9 och hos Lahtinens vaxgjuteri i Oitti 25.9. Tilläggsinformation på  More than honey -hankkeen nettisivuilta.

För aktiva biodlarutbildare anordnas en utbildarskolning den 2. – 3.10. på hotell Kiljava i Nurmijärvi. Anmäl dig med blanketten på nätsidan För biodlare och fliken evenemang/utbildarskolning senast den 22.9.

Observationsbiodlarseminariet hålls fredagen den 5.11. i Kuopio på spahotellet Rauhalahti.  Det är lätt att stanna övernatten och sedan delta i Skördeseminariet. Anmäl dig till båda evenemangen på FBF:s hemsida.

 

Pengar för ungdomsverksamhet

Man har reserverat pengar för ungdomsverksamheten inom ramen för det EU-delfinansierade nationella biodlingsprogrammet 2019-2022. Pengarna är ämnade för att arrangera ungdomsklubbar eller -kurser. Den ursprungliga tanken har varit att, de lokala föreningarna skall ordna permanent fungerande klubbar. Andra typer av ungdomsverksamhet kan dock också finansieras.

För period III (1.8.2021-31.12.2022) finns det finansiering för 7000,- €. Pengarna är avsedda för lärarnas lönekostnader (ca. 2000,- €) och resekostnader (ca. 3000,- €) samt kursmaterial och skötselmaterial (ca. 2000,- €).

Den finansiering som nu erbjuds måste användas senast 31.7.2022. Pengarna kan antingen delas mellan flera kurser, klubbar eller evenemang eller så kan de användas för att finansiera en enda aktör.

En fritt formulerad ansökan inklusive budgetberäkning skall lämnas in till förbundet på e-postadressen sml@hunaja.net. Styrelsen besluter om fördelning av medlen efter att ansökningstiden gått ut.

 

Anmäl också björnskadorna till förbundet

Du har väl kommit ihåg att anmäla björnskadorna till förbundet. Uppgifterna används för biodlingens intressebevakning. En anmälan kan också hjälpa andra biodlare att förhindra skador. Läs mera på För biodlare under fliken Björnskador.

 

Slovenien belönar en imponerande bigärning

Sloveniens jord- och skogsbruksministerium har utlyst en internationell tävling Golden Bee Award 2021. I tävlingen söker man efter en betydelsefull innovation, gärning eller part, som har fört fram betydelsen av bina och andra pollinerare, och uppmuntrat till att skydda dem. Om du kommer på en stor gärning så berätta om den senast inom september månad. Mera information om tävlingen finns på den slovenska statens hemsida.