Biodlarmeddelande 18.8.2021: Sensommarens speciella honung, bli forskningsexpert...

18.8.2021

Foto: Anneli Salonen
Foto: Anneli Salonen

Sensommarens speciella honung

Biodlarna runt om i Finland har på sensommaren i kuporna noterat små mängder vit, hårt kristalliserad honung. Honungen som påminner om pudersocker har förbryllat många. På förbundet försöker man nu reda ut varifrån nektarn härstammar. Möjliga källor kan vara höstfibbla, flockfibbla, någon molke eller aster.

Många biodlare har också fått in på sensommaren en mörk honung som kristalliserar väldigt fort, och liksom den vita stelnar i cellerna och är väldigt svår att slunga.  Den mörka honungen är med största sannolikhet bladlushonung alltså honungsdagg. Både den ljusa och mörka honungen kan man ge som foder på våren om man inte får den ur ramarna när man slungar.
 

Bli forskningsexpert

Finlands Biodlares Förbund söker en forskningsexpert från början av september. Till forskningsexpertens arbetsuppgifter hör forsknings- och projektsamarbeten, pollineringstjänstens utveckling och allmän rådgivning beträffande pollinerare samt koordinering av observationsbiodlarnätverket. Hen leder också pro gradu arbeten och andra utredningar, skriver artiklar i tidningen Mehiläinen och arrangerar olika tillställningar.

För att lyckas i sina expertuppgifter skall den sökande ha högre högskoleutbildning och en forskningsutbildning är inte till skada. Språkkraven är finska och engelska, och andra språkkunskaper, speciellt svenska, ses som en fördel. Ansökningstiden upphör 25.8. Mera information om tjänsten finns på FBF:s hemsida.
 

Vill du bli observationsbiodlare i B-GOOD projektet?

Till B-GOOD-projektet söker man en observationsbiodlare då en odlare har hoppat av. Den nya deltagarens biodling får gärna vara medelstor, då biodlare med få kupor finns redan tillräckligt av i projektet. Det viktigaste är dock intresset för observeringsbiodling och att man förbinder sig att rapportera till B-GOOD projektet.

De som deltar i projektet får tre kupvågar, som de får hålla efter att projektet tagit slut. Dessutom får deltagarna intressant forskningsinformation över sina samhällens virustryck och kvalstermängder. Tilläggsinformation om B-GOOD projektet och den öppna observationsplatsen ger Claude Flener: claude.flener@hunaja.net eller 040 823 4456.
 

Finländska matens dag firas 4.9

Ruokatieto ry som administrerar Gott Från Finland – märket bjuder igen alla att fira den Finländska matens dag den 4. september. Man kan berätta om sin uppskattning för finländsk mat på sociala medier genom att ladda upp lämpliga bilder på Instagram #SuomalaisenRuoanpäivä eller #HyvääSuomesta eller egna taggar. Naturligtvis skall man den dagen njuta av inhemsk mat. Tilläggsinfo om dagen finns på Ruokatiedon sivuilla.
 

Paus i Gott från Finland-provernas mottagning

Prov till Gott Från Finland tas INTE emot under tiden  20.8.–5.9. pga årsemestrar. Posta inte dina prov under ovannämnda tid för då finns det risk att de returneras till dig. Mera information om Gott från Finland – märket och hur man ansöker om det finns på FBF:s hemsida.
 

More than honey – projektet utbildar på hösten

More than honey – projektets utbildningar försöker man anordna trots det försämrade coronaläget. Dessutom tar man i beaktande THL:s och Regionförvaltningsverkets rekommendationer.

  • Kommersiell drottningodlingsutbildning i Salo  28.8.2021.
  • Bivax-utbildningen ordnas i två delar, som webinar och som företagsbesök 23.9. ja 25.9.2021.
  • Bikupans produkter som råämne för kosmetiska produkter i Iisalmi 18.-19.9. 2021.

Tilläggsinformation och anmälningsblanketter finns på  More than honey -koulutushankkeen sivuilta. Kursspråket är finska.
 

AMPASE- projektet vill ha information om getingbon

AMPASE- eller geting och inställning till getingar projektet kartlägger bland annat getingarnas utbredning i Finland och människornas inställning till getingar. Man vill få information om de av folk observerade getingbon. Bild och geodata är de viktigaste uppgifterna man vill få tag på.

Biodlarna är i en alldeles speciell situation, då det gäller att observera getingar. Biodlarna får många anmälningar om getingbon och lägger å andra sidan själv också lätt märke till getingar i naturen.  Förbundet sporrar biodlarna till att hjälpa forskarna genom att delta i projektet här, om man stöter på ett getingbo. Notera att också uppgifter om bålgetingen önskas.