Biodlarmeddelande 17.6.2021: Du fick väl bekräftelsemeddelande då du skickade in din bistödsansökan

18.6.2021

Visst fick du ett bekräftelsemail då du skickade in din bistödsansökan?

På många håll i Finland stormade det mycket den sista dagen man kunde lämna in sin bistödsansökan. Det förekom också elavbrott. Alla som har lämnat in sin ansökan elektroniskt uppmanas kontrollera att de fått ett bekräftelsemail. Ifall man inte har fått något sådant kan man kontakt med Vuokko Mähönen på NMT-centralen 0295 026 832 tai vuokko.mahonen@ely-keskus.fi . Hon kan då kontrollera statusen på ansökan.

Stöd forskningen - svara på vinterförlustförfrågan

På grund av väldigt få svar, har man beslutat förlänga tiden man kan svara på frågorna i COLOSS-vinterförlustförfrågan till den 20.6.2021. Bland alla som svarar lottar man ut en bok som fritt får väljas ur FBF:s nätbokhandel. Via följande länk kommer du till förfrågan på finska och svenska. Mera information om COLOSS förfrågan finns på förbundets hemsida.

Honungens organoleptiska utvärdering

Kom med och lär dig mera om den organoleptiska utväderingen av honung tillsammans med de italienska experterna Raffaele Dall'Olio och Gian Luigi Marcazzan tisdagen den 29.6.2021 kl. 18:00 - 21:00. Utbildningen förverkligas som ett webinarium och tolkas till finska. Se mera om kursen under evenemang. Du hinner ännu anmäla dig som enbart åhörare senast den 24.6.2021 via blanketten på nätsidan.

Resultaten över kvalitetsproverna har skickats

FBF undersöker årligen 150 honungsprov. En del prov samalas in från butiker, en del kommer från de biodlare som ansöker om Gott från Finland märket och en del tas från tävlingen för Finlands bästa honung.

Sommaren 2020:s resultat över kvalitetsproven har den här veckan postats till biodlarna. Samtidigt sändes per epost eller brev kvalitetsnämndens utlåtanden över de honungsprover som deltog i tävlingen: Finlands bästa honung. Senast till midsommaren borde alla ha fått sina svar.

More than honey - projektet utbildar

Coronaläget ser ut att lätta, så nu kan man hoppeligen börja förverkliga en del utbildningar. Följande utbildningsdagar är inplanerade:

  • Komersiell drottningodling 23.7.2021, Salo, Anmälningar tas emot.
  • Bivaxdag 11.9.2021, Riihimäki
  • Produkter ur bikupan i kosmetik 18.–19.9.2021
  • Workshops i behandling av pollen, propolis och drönarlarver 30.10.2021

Förfrågningar   anneli.salonen@hunaja.net tai 050 4706411