Meddela om svärmar på mehiläisparvet.fi

14.6.2021

Man försöker alltid förhindra att bina skall svärma, men om en svärm ändå har stuckit iväg, så är det bra om man meddelar om det på tjänsten mehilaisparvet.fi. Då kan en biodlare snabbt söka bort den så att svärmen inte förorsakar oangelägenheter för utomstående.