Biodlarinfo 25.5.2021: Biodlarstödet, COLOSS-förfrågan m.m.

26.5.2021

Kom ihåg att söka stöd för biodlingen

I VIPU-tjänsten kan man nu elektriniskt ansöka om stöd för övervintrade samhällen. Om man har minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.2021) är man berättigad till stöd. Dessutom skall man vara registrerad som djurhållare i fråga om bin. Bina skall skötas så att de under odlingssäsongen kan ge en normal skörd.
Stödet skall ansökas senast den 15.6.2021. Det lönar sig att ansöka i tid innan tiden tar slut.


Man kan också ansöka om stöd för biodling med blankett 204. Blanketten skall returneras till NMT-centralen i Norra Savolax eller till Statens ämbetsverk. En ansökan som skickats per post anses mottagen i tid om den är poststämplad 15.6.2021. Det lönar sig alltid att får en poststämpel på ansökan. Tilläggsinformation finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Under rådgivarens timme den 24.5 gick man igenom hur man gör ansökan i VIPU-tjänsten (på finska). Vuokko Mähönen på NMT-centralen i Norra Savolax (tel. 029 5026832 eller vuokko.mahonen@ely-keskus.fi) svarar på frågor beträffande stödet. Charlotta Granqvist på Åland når man på numret 018 635279 eller per e-post charlotta.granqvist@ambetsverket.fi

    
Du kommer väl ihåg att svara på COLOSS-förfrågan


FBF vill gärna få in svar på vinterförluster-förfrågan i anslutning till COLOSS-samarbetet, för att få en pålitlig uppfattning över vinterförlusterna.  Om du inte redan har hunnit svara så skall du göra det nu. Det tar inte länge att göra. Ha dina bigårdsanteckningar till hands då du svarar. Kom ihåg att till slut klicka på "LÄHETÄ".

Alla som skickar in sina svar fullständigt deltar i en utlottning av en bok. Vinnaren får välja en valfri bok från FBF:s nätbokhandel. Tusen tack på förhand och lycka till i utlottningen.
Länk till den finskspråkiga förfrågan och svenskspråkiga förfrågan. Mera information om COLOSS-undersökningen finns på förbundets hemsida. Du kan svara på förfrågan ända till den 13.6.2021.


Stöd för renparningsbigårdar


Finlands Biodlares Förbund R.F. har öppnat ett ansökningsformulär för att ansöka om stöd från det renparningsområdet med finansiering från perioden II (1.8.2020–31.7.2021) i biodlingsprogrammet. Stödansökan är öppen till 31 maj 2021, varefter föreningens styrelse väljer stödmottagarna vid sitt nästa möte. Total budget är 2000 €, och två eller flera renparningsområden ska väljas. Valda sökande kommer att meddelas. Länk till ansökan.

 
Har du upptäckt europeisk yngeröta i dina samhällen?


FBF kartlägger förekomsten av europeisk yngeröta i Finland. Ifall du upptäckt tecken på europeisk yngeröta i dina bigårdar skall du meddela rådgivare Maritta Martikkala (maritta.martikkala@hunaja.net). Prover på europeisk yngelröta tas i slutet av sommaren 2021 och i maj-juni 2022. Provtagningen försöker man utföra på områden där sjukdomen förekommer. 

Symptom på europeisk yngelröta är larver som dör på ringlarverstadiet och som ofta får en karaktäristisk ljusbrun, gulaktig färg som emellertid inte är enhetligt jämn över hela larven. Mera om europeisk yngelröta kan man läsa om på FBF:s hemsida (på finska).


 
Anmäl dig som avhämtare av bisvärmar


FBF tar på prov i bruk tjänsten mehiläisparvet.fi. Tjänsten går ut på att vem som helst som hittar en bisvärm kan meddela om den. Efter det får de biodlare som finns i närheten ett meddelande på e-posten om det. Den biodlare som besluter sig för att fara efter svärmen reserverar den och hämtar den. Efter att biodlaren har avhämtat svärmen skriver biodlaren in att den är avhämtad. Tjänsten fungerar i alla webläsare på dator, tablett eller i telefonen och kräver ingen speciell app.
Förbundet önskar att så många biodlare som möjligt ansluter sig till tjänsten. Under Marittas rådgivningtimme på måndagen den 31.5 berättas det mera om tjänsten.

 
Kurs i organoleptisk utvärdering ordnas juni


FBF ordnar en kurs i organoleptisk (lukt, smak och utseende) utvärdering av honung tisdagen den 29.6 kl. 18-21. Utbildningen ordnas som ett webinar och som experter fungerar italienarna Raffaele Dall'Olio och GianLuigi Marcazzan från bolaget Honey Sensory Education. Under kursen tar man också upp den finska sorthonungen och italienarna beskriver dess egenskaper. Vi informerar snart mera om kursen, men det lönar sig att redan nu sätta in datumet i kalendern.


 

Förbundet fick en svenskspråkig rådgivare


I maj började en ny arbetstagare på Finlands Biodlares Förbund, nämligen Camilla Elf. Hon fungerar som biodlingsrådgivare på deltid till slutet av 2022, och betjänar speciellt alla svenskspråkiga biodlare. Camilla Elf har 30 års erfarenhet av biodling, och har tidigare varit aktiv medlem i FBF:s kvalitetskommitté och Finlands Biodlarförening rf. Elf är en agronom som studerat entomologi och biodling som huvudämne. Därutöver är hon också tekniker.

Camilla Elf har e-post adressen camilla.elf@hunaja.net och hennes telefonnummer är 050 535 2673. Elf sköter sitt uppdrag med utgångspunkt från Tenala men besöker biodlare då behov finns.

 
FBF:s mässtånd till salu


FBF säljer åt sina medlemmar sitt mässtånd som var i bruk åren 2003-2006. Bekanta dig med ståndet här. Frågor och offerter kan skickas senast den 15.6 till sml@hunaja.net. Mäsståndet finns i Egentliga Finland, och avhämtning och transport skall köparen sköta själv eller komma överens om det med lagrets ägare. Kontaktuppgifterna får man från FBF (sml@hunaja.net).