FBF söker biodlingsrådgivare / SML hakee mehiläishoidon neuvojaa

15.4.2021

Finlands Biodlares Förbund söker en svenskspråkig BIODLINGSRÅDGIVARE på deltid från och med början av maj.

Biodlingsrådgivarens arbetsbeskrivning omfattar tjänster åt svenskspråkiga biodlare inom områden som biodlingsrådgivning, utbildning och sjukdomskartläggning. Rådgivaren organiserar seminarier, producerar och översätter skriftligt material och deltar efter behov i förbundets andra uppgifter.

Rådgivarens arbetsbeskrivning är självständig, med ett gediget stöd av förbundets övriga anställda, och rådgivaren arbetar som arbetspartner med förbundets erfarna biodlingsrådgivare och rapporterar till verksamhetsledaren.

Tjänsten är en visstidstjänst på deltid med flexibel arbetstid (ca. 50h/månad, 6 mån./år) t o m 31.12.2022. Kravet på språkkunskaper är utmärkta kunskaper i svenska och finska (muntligt och skriftligt); engelska anses som merit. Tillgång till egen bil är ett krav, eftersom resor ingår ibland i arbetet. Start från och med början av maj eller efter möjlighet.

Arbetsplatsen är hemmakontor. Kollektivavtalet är ett ramavtal för rådgivningssektorn. Den sökande kan vara anställd som visstidsanställd i förbundet, eller alternativt erbjuda tjänster inom biodlingsrådgivning genom ett underleverantörskontrakt.

Ansökningar med löneanspråk eller erbjudanden om rådgivningstjänster som underleverantör via e-post: sml@hunaja.net senast 30.4.2021. Vi kommer att börja med intervjuerna redan under ansökningstiden.
 

Finlands Biodlares Förbund FBF rf
- är en paraplyorganisation för föreningar som ägnar sig åt biodling samt därmed förenlig verksamhet
- utvecklar biodlingsfärdigheter och lönsam biodling
- tryggar behovet av grödors och vilda växters pollineringsbehov
- anordnar utbildning i sektorn och producerar material
- tillhandahåller information om bin, deras vård, honung och andra biodlingsprodukter
- handhar också frågor om andra pollinerande insekter

www.mehilaishoitajat.fiSuomen Mehiläishoitajain liitto hakee osa-aikaista, ruotsinkielistä MEHILÄISHOIDON NEUVOJAA toukokuun alusta alkaen.

Mehiläishoidon neuvojan toimenkuvaan kuuluu ruotsinkielisten mehiläishoitajien palvelu mm. mehiläishoidon neuvonnan, koulutuksen ja tautikartoitusten osalta. Neuvoja organisoi seminaareja, tuottaa sekä kääntää kirjallista materiaalia ja osallistuu liiton muihin tehtäviin tarpeen mukaan.

Neuvojan toimenkuva on itsenäinen, mutta hänellä on takanaan liiton toimihenkilöiden vankka tuki, ja hän toimii liiton pitkäaikaisen mehiläishoidon neuvojan työparina raportoiden toiminnanjohtajalle.

Tehtävä on määräaikainen, työajaltaan joustava, osa-aikainen toimi (n. 50h/kk, 6 kk vuodessa) jatkuen 31.12.2022 asti. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen (suullinen ja kirjallinen) erinomainen hallinta, englanti katsotaan eduksi. Oma auto oltava käytettävissä, sillä työ sisältää ajoittaista matkustamista. Työn aloitus toukokuun alusta tai mahdollisuuksien mukaan.

Työntekopaikka on kotikonttori. Työehtosopimus on neuvonta-alan runkosopimus. Hakija voi työllistyä liiton määräaikaiseksi työntekijäksi tai vaihtoehtoisesti tarjota mehiläishoidon neuvojan palvelut alihankintasopimuksella.

Hakemukset palkkatoivomuksineen tai tarjoukset neuvontatoimen toteuttamisesta s-postitse: sml@hunaja.net 30.4.2021 mennessä. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.
 

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry
- on mehiläishoitoa ja siihen liittyvää toimintaa harjoittavien yhdistysten kattojärjestö
- kehittää mehiläishoitotaitoa ja kannattavaa mehiläistaloutta
- turvaa viljely- ja luonnonkasvien pölytystarvetta
- järjestää alan koulutusta ja tuottaa materiaaleja
- tarjoaa tietoa mehiläisistä, niiden hoidosta sekä hunajasta ja muista mehiläistalouden tuotteista
- on myös muiden pölyttäjähyönteisten asialla

www.mehilaishoitajat.fi