Kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu käynnistyi

13.10.2020

Kimalainen ruusulla. Kuva: Virpi Aaltonen / SML
Kimalainen ruusulla. Kuva: Virpi Aaltonen / SML

Kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu käynnistyi tänä syksynä. Ympäristöministeriön johtamaa työtä tehdään laajassa työryhmässä, jossa on edustettuna yhteensä 16 pölyttäjien suojelun kannalta keskeistä toimijaa. Myös Suomen Mehiläishoitajain Liitto on mukana työryhmässä.

Strategian taustalla on laajalti tunnistettu huoli pölyttäjien tilasta niin meillä kuin muuallakin. Näkyvin osoitus tästä oli vuonna 2016 julkaistu Kansainvälisen luontopaneelin globaali raportti pölyttäjien ja pölytyksen tilasta. Havaintoja pölyttäjien määrän vähenemisestä on runsaasti, joten päättäväisille toimille on tarvetta.

Työryhmän tavoitteena on määritellä pölyttäjien suojelulle tavoitteet, joihin kaikki tahot voivat sitoutua, sekä laatia niiden saavuttamista tukeva toimenpideohjelma. Valmistelutyön aikana kuullaan sekä asiantuntijoiden, eturyhmien että kansalaisten toiveita ja odotuksia siitä, millaiset keinot ovat pölyttäjien suojelussa sekä vaikuttavia että hyväksyttäviä. Kuuleminen tapahtuu alkuvuodesta 2021, kun strategia ja toimenpideohjelma on saatu pääpiirteissään laadittua. Palautteen pohjalta niihin tehdään tarkennuksia siten, että työ valmistuu syyskuussa 2021.

Linkit

Lisätietoja

  • Työryhmän puheenjohtaja: ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, etunimi.o.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 094
  • Varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 040-721 7161
  • Työryhmän sihteerit: tutkija Janne Heliölä, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400-0148 654
  • Erikoistutkija Sari Himanen, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 0295 326 132