B-RAP-kysely kartoittaa mehiläistarhaajien koulutustarpeita

9.10.2020

Parhaillaan on auki kansainvälinen B-RAP-kysely, jolla selvitetään, miten mehiläisalan neuvojat ja tutkijat voisivat parhaiten tukea mehiläistarhaajia. Suomi on mukana tutkimuksessa, ja SML toivoisikin, että mahdollisimman moni tarhaaja ehtisi vastata kyselyyn.

Kyselyssä kartoitetaan, millaista koulutusta tarhaajat ovat saaneet, mihin he toivoisivat apua jatkossa ja mitkä he kokevat suurimmiksi haasteikseen mehiläistarhauksessa. Vastaukset auttavat kohdentamaan neuvontaa ja tieteellistä tutkimusta sellaisiin asioihin, jotka tarhaajat kokevat tärkeiksi. Kysely koostuu lähinnä monivalintakysymyksistä eikä sen täyttäminen vie kauaa.

Kyselyn järjestää COLOSS-organisaatioon (www.coloss.org) kuuluva B-RAP-ryhmä (Bridging Research and Practice). Ryhmän tavoitteena on yhdistää tiede ja neuvontatyö mehiläistarhaajien päivittäiseen toimintaan. Suomen B-RAP-ryhmän koordinaattorina toimii SML:n mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala (maritta.martikkala@hunaja.net).

Linkki suomenkieliseen kyselyyn on tässä.

Linkki ruotsinkieliseen kyselyyn puolestaan tässä.

Lämmin kiitos kaikille vastaajille!