Liitolle valittiin uusi johtokunta

27.10.2019

Suomen Mehiläishoitajain Liiton vuosikokous pidettiin Porissa sunnuntaina 27.10.2019. Paikallisyhdistyksiä oli paikalla 21, ja ääniä yhdistysten edustajilla oli käytössään yhteensä 96.

Johtokunnan jäsenistä olivat erovuorossa Jarkko Isokungas Keski-Pohjanmaan Mehiläishoitajista, Hannu Torkkel Uudenmaan Mehiläishoitajista, Tomi Suvanto Etelä-Pohjanmaan Mehiläishoitajista sekä Arja Korhonen Kuopion Mehiläishoitajista. Lisäksi erovuorossa oli puheenjohtaja Hannu Luukinen Pohjolan Mehiläistarhaajista. Heistä ehdolla uudelle kaksivuotiskaudelle 2020–2021 olivat Jarkko Isokungas, Arja Korhonen ja Hannu Luukinen.

Lisäksi ehdolla olivat Pasi Heinämaa Lounais-Suomen Mehiläishoitajista, Nora Mäntysaari Loimijokilaakson Mehiläishoitajista, Timo Rahkola Etelä-Pohjanmaan Mehiläishoitajista, Vesa Auvinen Uudenmaan Mehiläistarhaajista ja Ukri Takala Helsingin Seudun Mehiläistarhaajista.

Varsinaiset jäsenet

Äänestyksen tuloksena johtokuntaan valittiin Nora Mäntysaari Loimijokilaakson Mehiläishoitajista ja Vesa Auvinen Uudenmaan Mehiläishoitajista. Johtokunnassa jatkavat Jarkko Isokungas Keski-Pohjanmaan Mehiläishoitajista ja Arja Korhonen Kuopion Seudun Mehiläishoitajista. Liiton puheenjohtajana jatkaa vuoden 2018 alussa toimikautensa aloittanut Hannu Luukinen Pohjolan Mehiläishoitajista. Hänelle ei ilmaantunut vastaehdokasta.

Varajäsenet

Vuosikokous valitsi myös henkilökohtaiset varajäsenet toimikautensa aloittaville varsinaisille jäsenille. Ehdolla oli neljä henkilöä neljään jaettavaan paikkaan, joten äänestystä ei tarvittu. Varajäseniksi kaudelle 2020–2021 valittiin Timo Rahkola Etelä-Pohjanmaan Mehiläishoitajista (Jarkko Isokunkaan varajäsen), Sonja Sinisalo Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajista (Nora Mäntysaari), Paula Collan Kuopion Mehiläishoitajien Mehiläishoitajista (Arja Korhonen) sekä Ukri Takala Helsingin Seudun Mehiläishoitajista (Vesa Auvinen).

 

Kokouksen annista voi lukea lisää Mehiläinen-lehdestä 6/2019.

 

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2020

pj. Hannu Luukinen

varsinaiset jäsenet                                             varajäsenet

Rami Heikkilä                                                      Markus Ruusunen

Marko Leino                                                        Mika Laitinen

Markku Pöyhönen                                             Kaija Tunkkari

Mika Olsbo                                                          Pasi Heinämaa

Nora Mäntysaari                                                Sonja Sinisalo

Jarkko Isokungas                                                Timo Rahkola

Arja Korhonen                                                    Paula Collan

Vesa Auvinen                                                      Ukri Takala