Karhuista mehiläistarhaajille turvallisuusriski ja tuhansien tappiot

24.5.2013

Karhut ovat aiheuttaneet jälleen tuhoja mehiläistarhoilla. Suomen Mehiläishoitajain Liiton tietoon on tullut tänä keväänä ilmoitus 53 tuhotusta pesästä. Karhut tietävät tarhaajille tuhansien eurojen tappioita ja työturvallisuusriskiä.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto (SML ry.) on saanut kevään aikana lukuisia ilmoituksia mehiläistarhoilla vahinkoa aiheuttaneista karhuista: karhut ovat tuhonneet kahdeltatoista tarhaajalta jo 53 pesää. Taloudellisten tappioiden lisäksi mehiläistarhaajat kokevat työturvallisuutensa uhatuksi karhujen viipyillessä mehiläistarhojen lähettyvillä.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto vaatii, että ongelmakarhut poistetaan mahdollisimman tehokkaasti. Kaikkien kannalta on edullisinta, jos metsästys kohdistetaan ensisijaisesti juuri näihin nopeasti tunnistettaviin ongelmayksilöihin. Jotkin yksilöt tekevät mehiläistarhoilla vahinkoa muita herkemmin ja toistuvasti. Ne myös oleilevat pesien läheisyydessä aiheuttaen samalla työturvallisuusriskin mehiläistarhaajille. Kaatoluvat tulisikin kohdentaa erityisesti karhuvahinkoalueille.

Nykyään alle vuorokaudessa myönnettäviä kaatolupia ei myönnetä, jollei karhu uhkaa ihmistä. Pesillä käyville tarhaajille karhut ovat uhka, koska eläimet voivat kokea ihmisen kilpailijoiksi ravinnon äärellä. Tällaisissa tapauksissa lupamenettelyä tulisi voida nopeuttaa esimerkiksi lisäämällä poliisien toimivaltaoikeuksia.

 

Tuhansien eurojen kustannukset

Vahinkokarhut aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia mehiläistarhaajille. Pesän menetys maksaa ajankohdasta riippuen 300-1 200 euroa. Lisäksi yksi karhuvahinko maksaa alkaen 100 euroa/vahinko ylimääräisinä työ- ja matkakuluina. Vahingon suuruus lasketaan pesässä olevan kaluston, kakuston, mehiläisten ja hunajan määrän mukaan. Vaikka valtio korvaakin osan vahingoista, eivät korvaukset kata kaikkia karhuista aiheutuvia kustannuksia.

Tarhan suojaaminen karhuaidalla maksaa tarhaajalle noin 110 euroa/tarha vuodessa. Kun 250 pesän ammattimehiläistarhaaja suojaa kaikki tarhansa, kustannukset ovat noin 3700 euroa vuodessa.

Osa mehiläistarhaajista ei jaksa karhujen aiheuttamaa lisätyötä ja kustannuksia, vaan lopettaa mehiläishoidon. Karhuilta suojaavien aitojen kustannukset ovat korkeita ja niiden huoltaminen aiheuttaa tarhaajille ylimääräistä työtaakkaa. Suoja-aitoja tulisi kehittää siten, että ne pysyisivät toimintakuntoisina koko kauden.

Karhuvahinkoja lisää myös luonnonvaraisten karhujen houkutteleminen esimerkiksi haaskalle hunajan avulla. Hunajan käyttäminen karhujen houkuttimena tulisi kieltää lailla.

 

Lisätietoja:

Ari Seppälä, mehiläishoidon neuvoja SML ry.

ari.seppala@hunaja.net

Puh. 040 730 0015

www.mehilaishoitajat.fi

www.hunaja.net