COLOSS enkät nu öppet också på svenska

9.5.2018

2017-2018 Enkätundersökning om övervintringen Finland är öppet till och med den 15 juni. 

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2017-2018 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

I år har alla svarande som har svarat slutet på varje frågeformulär och de som har givit sitt kontaktuppgifter deltar i lotteriet till Mesimestari Oys donerade luftkonditionerade skyddskläder (värde 120 €).

Vinnaren kommer att publiceras på SMLs hemsida och i Mehiläinen 4-2018.
Lycka till!