Tarkkuutta pesäkohtaisen tuen hakemiseen

23.1.2018


Kaikki pesäkohtaista tukea vuonna 2017 hakeneet saivat tuen, mutta hakemuksissa oli paljon puutteita. ELY-keskus toivookin tarkkuutta hakemusten teossa.

Pesäkohtaista tukea haki viime vuonna 385 mehiläistarhaajaa. Hakemuksia tuli 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikki hakemukset voitiin käsitellä ja tuki maksaa. Yhtäkään hakemusta ei hylätty.

Tukea maksettiin joulukuussa 29 545 yhteiskunnasta eli yhteensä 502 265 euroa. Tukimäärä väheni euron talvehtinutta pesää kohti. Talvituhoista ilmoitti 13 ja petotuhoista 15 tuen hakijaa.

Tukivalvonnassa oli viime vuonna 13 tarhaajaa. Valvonnoissa huomattiin muutamien pesien heittoja. Syy heittoihin oli pääasiassa huonokuntoisten yhdyskuntien yhdistäminen. Pesämäärien vähenemistä ei ollut ilmoitettu ELY-keskukseen. Rekisterien puutteet eivät kuitenkaan aiheuttaneet yhtään hylkäystä vaan korjaukset tehtiin joustavasti kunnissa. Viime vuonna jatkettiin myös Eviran rekisterin päivittämistä merkintöjen yhtenäistämiseksi.

Hakemukset kerralla kuntoon

Pesäkohtaisen tuen hakeminen oli helppoa, sillä hakemuksen voi lähettää sähköpostilla ELY-keskuksen kirjaamoon. Peräti 119 hakemuksessa oli kuitenkin puutteita, joiden takia tukia käsittelevä viranomainen joutui kysymään lisäselvitystä hakijalta. Esimerkiksi 15 hakemusta oli toimitettu väärälle viranomaiselle, henkilötunnus puuttui 64 hakijalta ja pahoja rekisteripuutteita oli edelleen 32 hakijalla. Nyt puutteiden pitäisi olla kunnissa korjattu.

”Tuen hakijan tulee liittää tarvittavat asiakirjat, kuten verotuspäätös tai menotositteet, hakemuksen liitteeksi jo hakemuksen jättövaiheessa. Hakemusten käsittely on helpompaa, kun tarvittavat liitteet ja tiedot on täytetty”, tukiasioita hoitava Vuokko Mähönen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta painottaa.

Kiitosta mehiläistarhaajille hän antaa siitä, että kaikki hakemukset tulivat määräajassa. ”Suurin osa myös toimitti puuttuvat liitteet pyynnöstä varsin nopeasti.”

Jotta hakemus olisi jatkossa helpompi täyttää, ELY-keskus on tehnyt tuen hakemisesta palautekyselyn, jonka kaikkien tuenhakijoiden toivotaan palauttavan 31.1.2018 mennessä. Kyselylomake on tullut tukipäätöksen mukana. Mikäli se kuitenkin puuttuu tai on kadonnut, uuden lomakkeen voi saada osoitteesta vuokko.mahonen@ely-keskus.fi Kyselyn voi myös palauttaa sähköisesti samaan osoitteeseen. Kaikkien palautetta antaneiden kesken arvotaan 300 euron arvoinen lahjakortti Korpiahon Hunajalle. Arvonta suoritetaan helmikuussa. Voittajan nimi julkaistaan mehilaishoitajat.fi sivuilla ja Mehiläinen lehdessä.