Sokeriverotyöryhmä ei kannata hunajan verotusta

1.2.2013

Valtiovarainministeriön asettama sokeriverotyöryhmä on julkaissut loppuraporttinsa sokeriveron uudistamisesta. Työryhmä pitää nykyistä makeisveroa toimivana mallina, eikä kannata hunajan verottamista.

Raportissa todetaan, että hunajan verottamisesta aihetuisi todennäköisesti mehiläistarhauksen vähenemistä ja siten haittavaikutuksia pölytykselle ja taloudellisia menetyksiä maataloudelle.

Sokeriverotyöryhmä korostaa raportissaan erityisesti lasten ja nuorten kulutukseen vaikuttamista. Lasten ja nuorten lihavuus on yleistynyt, minkä taustalla on mm. virvoitusjuomien ja epäterveellisten välipalojen käytön lisääntyminen. Hunaja ei kuulu tällaisiin epäterveellisiin jatkuvasti nautittaviin tuotteisiin, eikä sen verotus tukisi työryhmän tavoitteita.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto on tyytyväinen työryhmän lausuntoon. Mikäli verotusmalli pysyy nykyisenlaisena, se ei uhkaa myöskään tarhaajien käyttämää ruokintasokeria.

 

Sokeriverotyöryhmän loppuraportti (Valtiovarainministeriö)