Pesäkohtainen tuki tänä vuonna 17 euroa pesää kohden

25.4.2017

Pesäkohtainen tuki on tarkoitettu mm. turvaamaan mehiläistalouden jatkuvuus.
Pesäkohtainen tuki on tarkoitettu mm. turvaamaan mehiläistalouden jatkuvuus.

Kansallista pesätukea maksetaan tänä vuonna 17 € /talvehtinut mehiläispesä. Tuen kokonaismäärä pysyi entisellään. Tukea voivat hakea kaikki vähintään 15 pesää tarhaavat mehiläistarhaajat.

Hallitus on päättänyt vuoden 2017 mehiläistalouden pesäkohtaisesta tuesta. Tukea maksetaan tänä vuonna 17 euroa talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa kohti. Tukea voivat hakea kaikki vähintään 15 pesän tarhaajat. Yhteensä tukea maksetaan saman verran kuin viime vuonna, eli noin puoli miljoonaa euroa.

”Pesien kokonaismäärä on Suomessa noussut, joten tukimäärä pesää kohti putosi. Onneksi määrärahan kokonaistaso pysyi ennallaan”, SML:n toiminnanjohtaja Heikki Vartiainen kertoo.

Suomi on harvoja EU-maita, jossa mehiläishoitajat saavat pesäkohtaista tukea. Sitä maksetaan kompensoimaan Suomen epäedullisista luonnonolosuhteista johtuvaa kilpailuhaittaa sekä turvaamaan mehiläistalouden jatkuvuutta ja kehittymismahdollisuuksia. Viime vuonna tukea maksettiin enemmän kuin valtion budjettiin oli varattu varoja.

Tukihaku alkaa toukokuussa

Pesätuen ehdot ovat samat kuin viime vuonna: tukea saadakseen mehiläistarhaajalla on täytynyt olla hallinnassaan vuonna 2017 vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa. Lisäksi tarhaajan on täytynyt saada myyntituloja mehiläistaloudesta ja hänen pitää rekisteröidä pesät Eviran pitopaikkarekisteriin.

Tarkat ohjeet löytyvät hakulomakkeesta tukihaun alkaessa. SML myös tiedottaa hakuohjeista ja –aikatauluista, kun haku alkaa. Haku alkaa yleensä toukokuussa ja päättyy kesäkuun puolivälin tienoilla.

Tukea maksaa Maaseutuvirasto.

 

Valtioneuvoston asetus vuoden 2017 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (pdf, suomi)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2017 för biodling enligt antalet bisamhällen (pdf, på svenska)

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 162 215, mika.survonen(at)mmm.fi
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347, juha.vanhanen(at)mmm.fi