Evira uudisti mehiläisten tuontiohjeita: Pakkausmateriaalit ja seuralaismehiläiset hävitettävä

20.3.2017

Evira on uudistanut mehiläisten tuontiohjeita. Mehiläisten terveysvaatimusten suhteen ei ole tullut muutoksia. Ohjeisiin on tullut suositus pakkausmateriaalin ja kuningattaren seuralaismehiläisten hävittämisestä.

Italiassa esiintyy edelleen pientä pesäkuoriaista. Sisiliassa ei kuitenkaan ole todettu uusia tapauksia ja komission suojapäätöstä on muutettu siten, että Sisilia ei enää kuulu rajoitusalueeksi. Rajoitukset koskevat siten koko Calabrian aluetta. Suojapäätökset löytyvät netistä

Pienen pesäkuoriaisen havaitseminen on vaikeaa. Siksi mehiläisten siirroissa Italiasta Suomeen on Eviran mukaan syytä olla edelleen varovainen, varsinkin jos mehiläiset ovat lähtöisin Etelä-Italiasta tai Sisiliasta. 

Traces-järjestelmän tilastojen mukaan vuosina 2014-2016 Suomeen on siirretty vuosittain 10-15 lähetystä Italiasta. Kaikkiaan Suomeen on siirretty eri maista n. 50 lähetystä vuosittain.

Italiasta tuotavien mehiläisten osalta on hyvä varmistaa mehiläisen alkuperätarhalta, että se on tarkastettu pienen pesäkuoriaisen varalta.

Tuojan on tarkastettava tuontierä ja sitä seuraava terveystodistus heti Suomeen saapumisen jälkeen. Liitteenä terveystodistuksen II osa oikein täytettynä.

Yhteiskuntien tuontieriä tarkastetaan kesällä

Evira sopi Mehiläishoitajien liiton kanssa pidetyssä palaverissa 2015, että tuontieriä tultaisiin tarkastamaan. Tarkastuksia on tarkoitus tehdä kesän 2017 aikana. Tarkastuksia tekevät joko kunnaneläinlääkärit tai valtuutetut tarkastajat.

Tarkoitus on tarkastaa vain sellaisia eriä, joissa on tuotu yhteiskuntia. Niissä pienen pesäkuoriaisen leviämisen riski on suurin. Pelkästään kuningattaria sisältäviä lähetyksiä ei pidetä riskinä.

Toimijoiden, jotka siirtävät mehiläisiä Suomeen toisista jäsenvaltioista, tulee rekisteröityä Eviraan. Vuonna 2014 voimaan tulleen eläintautilain mukaan rekisteröinti on voimassa kolme vuotta. Useiden tuojien rekisteröinti on siten tänä vuonna umpeutumassa. Muutama toimija on jo uusinut rekisteröinnin.

Jäljitettävyyden varmistamiseksi on tärkeää, että mehiläisten tuoja ovat rekisteröityneet ja kaikki Suomeen siirrettävät lähetykset on tarkastettu lähtömaassa ja niille on myönnetty terveystodistus.

Lisätietoja: Eviran mehiläisten ja kimalaisten tuontiohjeet