Evira: För inte in bidöden till Finland

25.1.2017

Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar instanser som inför bin från Italien att säkerställa att förpackningarna inte åtföljs av skadedjur som är farliga för bin. I södra Italien har lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) påträffats redan i flera år. Lilla kupskalbaggen hör till de djursjukdomar som enligt finsk lagstiftning ska bekämpas och övervakas. Om man misstänker förekomst av kupskalbaggar ska man omedelbart lämna en anmälan om saken till den kommunala veterinären eller regionsförvaltningsverket.

Kupskalbaggarna söker sig till bikupor för att föröka sig. Larverna som kläcks ur äggen äter honung, yngel och pollen. Om de förekommer i rikliga mängder förintar de hela bisamhällen.

I Finland undersöks bin som införs till landet inte regelbundet med tanke på lilla kupskalbaggen. Därför är det viktigt att de som inför bin själv kontrollerar att förpackningarna inte åtföljs av några som helst objudna gäster. Det är säkrast att bränna förpackningen efter att den tömts på bin.

Lilla kupskalbaggen har fram till början av år 2017 påträffats i regionerna Kalabrien, Sicilien och Cosenza i södra Italien. Kring fyndplatserna har upprättats skyddszoner och bin får inte förflyttas bort från dem.

"Veterinären som undertecknar hälsointyget som krävs i handeln med bin på den inre marknaden intygar att bina som sänds iväg härstammar från ett sådant område, där förflyttningar av bin inte har begränsats", säger överinspektör Virva Valle på Evira.

Lilla kupskalbaggen sprider sig på mångahanda sätt

Lilla kupskalbaggen är en insekt som härstammar från områdena söder om Sahara i Afrika och som lägger sina ägg i bikupor. Ur äggen kläcks larver som fäller sig ned från bikuporna och gräver ned sig i marken där de utvecklas till puppor och från puppor åter till baggar.

Baggen kan sprida sig med bin, bivax eller redskap som används vid biskötsel, men också till exempel med frukt. Den kan också flyga med vinden i rentav tiotals kilometer.

I Italien gjordes det första fyndet hösten 2014 i närheten av en hamn. Det är sannolikt att baggen redan tidigare kommit till Italien. De italienska myndigheterna arbetar fortlöpande för att hindra att baggen sprider sig.

Åren 2014 - 2016 har 14 partier bin godkänt införts till Finland från södra Italien, ändå inte från regionerna Kalabrien eller Cosenza.

Läs mer:
Anvisningar om hur man kontrollerar bikupor med tanke på lilla kupskalbaggen finner du på Eviras webbplats på finska
Lilla kupskalbaggen 
Införsel av bin och humlor från EU-länder, Norge och Schweiz 

Mer information:
överinspektör Virva Valle, tfn 040 4893359 (förflyttningar av bin mellan EU-länder)
överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 040 351 3318 (bekämpning av sjukdomar bland bin)
forskare Sirpa Heinikainen, tfn 044 720 1780 (sjukdomar bland bin)