Asetusmuutos helpottaa hunajan suoramyyntiä

13.1.2017


Valtioneuvosto on muuttanut 12. tammikuuta asetusta eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista. Asetusmuutoksessa tilalta suoraan kuluttajalle luovutettavan hunajan enimmäismäärää nostettiin 1000 kilosta 2500 kiloon. 

Hunajantuottajat voivat siis myydä aikaisempaa suurempia määriä hunajaa ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta ja siihen liittyviä tiettyjä elintarvikehuoneistolle asetettuja vaatimuksia. Rajat alittavalta toiminnalta ei edellytetä vastaavaa omavalvontaa kuin mitä edellytetään suurempien määrien toimittamiselta.

Uudistunut asetus lisää myös tiloilta suoraan myytävien kasvisten ja sienten enimmäismääriä merkittävästi ja helpottaa siten lähiruuan saatavuutta. 

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote Kasvisten ja hunajan suoramyynti tiloilta helpottuu

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta