Eräille neonikotinoideille sallittiin poikkeuslupa peittauskäyttöön

1.12.2015

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruise OSR -valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen. Lupa koskee keväällä 2016 kylvettäviä siemeniä. SML ry ei vastusta poikkeuslupaa edellyttäen, ettei käytössä ole pneumaattisia eli ilmanpaineella toimivia kylvökoneita.

Poikkeuslupa myönnettiin siementen peittaukseen keväälle 2016, koska kirppojen torjuntaan ei ole Tukesin mukaan käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja. Poikkeuslupa koskee vain siementen peittausta aineilla Elado FS 480 ja Cruise OSR.

Suomen mehiläishoitajain liitto (SML ry) on käsitellyt asiaa eikä vastusta poikkeuslupaa edellyttäen, että kylvö tehdään muilla kuin pneumaattisilla kylvökoneilla eli ilmanpaineella kylvävillä koneilla.

Poikkeuslupa myönnettiin sen perusteella, että EU:n jäsenmaat saavat myöntää valmisteiden käyttöön hätälupia enintään 120 vuorokaudeksi, jos torjunta ei ole hallittavissa muilla kohtuullisilla keinoilla.

Euroopan komissio kielsi keväällä 2013 neonikotinoideihin kuuluvia imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla, koska tehoaineiden epäillään aiheuttavan mehiläiskuolemia. Viljelykasveista mm. rypsi ja rapsi katsotaan mehiläisiä houkutteleviksi.

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Satu Rantala, p. 0295052013, Tukes

johtaja Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036, Tukes

etunimi.sukunimi@tukes.fi