Karhut rikkoneet jo lähes 200 mehiläispesää – muista hakea korvausta

1.7.2015

Karhujen tekemistä mehiläistuhoista ilmoitetaan Suomen Mehiläishoitajain Liittoon tasaiseen tahtiin. Heinäkuun alkuun mennessä karhut ovat rikkoneet jo lähes 200 mehiläispesää. Vahinkoja on sattunut ympäri maata. Karhut rikkovat pesiä myös sähköaidoista huolimatta. SML muistuttaa, että jo yhdestä rikotusta pesästä kannattaa hakea petovahinkokorvauksia.

Karhut ovat rikkoneet kesäkuun loppuun mennessä noin 190 mehiläispesää Suomen Mehiläishoitajain Liittoon (SML ry) tulleiden ilmoitusten mukaan.  Karhut ovat tuhonneet pesiä joka puolella maata. SML pelkääkin, että karhuvahingot kasvavat viime vuodesta. Vuonna 2014 karhut rikkoivat 350 mehiläispesää koko vuoden aikana.

SML muistuttaa, että mehiläistarhaajien kannattaa hakea korvauksia karhuvahinkoihin, vaikka karhu rikkoisi vaikka vain yhden pesän. Pienetkin tarhaajat ovat oikeutettuja petovahinkokorvauksiin.

Viime vuonna Maa- ja Metsätalousministeriö ilmoitti korvaavansa 161 mehiläistarhalla sattunutta karhuvahinkoa. Viime vuoden korvausten tilittämisen alkoi kesäkuun lopulla. Maksatus on alkanut, mutta mahdollisista maksatusongelmista kannattaa kertoa SML:lle.

Vahinkoja sähköaidoista huolimatta

Karhuvahinkoja on sattunut ympäri Suomea Kajaanin korkeuteen saakka. Eniten karhut ovat mellastaneet Keski-Suomessa, mutta vahinkoja tapahtuu paljon myös mm. Itä-Suomessa ja Uudellamaalla. SML varoittaakin, että mehiläistarhat eivät ole karhuilta turvassa missään päin Suomea. Karhutuhoja on myös vaikea estää, koska karhut ovat tottuneet ihmisiin. Karhuvahinkoja on sattunut myös asutuksen yhteydessä.

Jopa kymmenesosa ilmoitetuista vahingoista on sattunut, vaikka mehiläistarha olisi aidattu karhuja varten sähköaidalla. Sähköaidat eivät siis pidättele kaikkia karhuja. Joissain tapauksista on nähtävissä selvät jäljet, kuinka karhu on kaivanut tiensä mehiläispesille sähköaidan ali.

Eräät mehiläistarhaajat ovat jopa ostaneet merikontteja mehiläispesiensä suojaksi.

Hae aitatarvikkeita

Maa- ja metsätalousministeriö on varannut karhuvahinkojen estämiseksi varoja, joilla mehiläistarhaajat saavat karhuaitapaketteja. Karhuaitapaketteja on Suomen Riistakeskuksen mukaan riittävästi. Aitapaketit ovat tarhaajille maksuttomia lukuun ottamatta akkua. Aitapaketit toimittaa Farmcomp oy, jonne tilaukset tehdään suoraan. Valitettavasti sähköaitoja saavat maksutta vain yli 15 pesän tarhaajat.

Pyydämme tarhaajia ilmoittamaan kaikki tapahtuneet karhuvahingot Suomen Mehiläishoitajain liittoon joko puhelimitse tai netissä olevalla karhuvahinkojen ilmoituslomakkeella.  Karhuvahinkoja koskevaa neuvontaa antaa Ari Seppälä, 040 730 0015 (ari.seppala@hunaja.net).  Tee vahinkoilmoitus välittömästi myös alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilman ulkopuolisen henkilön todentamista ei voi saada vahingonkorvauksia. Vahingot kannattaa valokuvata.

 

Lisätietoja:

SML:n karhutyöryhmän puheenjohtaja Kaija Tunkkari: 0400 243 658

Mehiläishoidon neuvoja Ari Seppälä, SML: 040 73 00015, ari.seppala@hunaja.net

Karhuvahinkokartta: http://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut/

http://www.farmcomp.fi/