Hunaja-asetus päivittyy: ei vaikuta hunajan tuottajiin

9.6.2015

Uusi hunaja-asetus astuu voimaan 24. kesäkuuta. Asetuksen muutokset ovat pieniä, eivätkä ne käytännössä vaikuta suomalaisiin hunajan tuottajiin.

Siitepölyyn liittyvää merkintää tarkennettu eli asetus vahvistaa, ettei siitepölyä tarvitse merkitä hunajaa ainesosaluetteloon.

3 § Tuotteen koostumusta koskevat vaatimukset

Liitteessä 1 mainittujen tuotteiden on täytettävä liitteessä 2 esitetyt vaatimukset.

Siitepölyä, joka on hunajalle ominainen luonnollinen osatekijä, ei pidetä tämän asetuksen liitteessä I määriteltyjen tuotteiden ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Alkuperämerkintöihin liittyen EY on muutettu EU:ksi.

5 § Muut pakkausmerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty on hunajaan tehtävä seuraavat merkinnät:

a) Merkinnässä on ilmoitettava yksi tai useampi alkuperämaa, josta tuote on kerätty.

Jos hunaja on peräisin useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, voidaan merkintä korvata jollain seuraavista merkinnöistä:

- EU:ssa tuotetun hunajan sekoitus
- EU:n ulkopuolella tuotetun hunajan sekoitus
- EU:ssa ja EU:n ulkopuolella tuotetun hunajan sekoitus.

 

Lisätietoja ja koko asetus:
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hunajasta 392/2015