Luonnontuotealan toimialaraportti: hunajalla ja muilla mehiläistuotteilla tärkeä rooli luonnontuotealalla

12.5.2015

Luonnontuoteala tarvitsee tutkimusta, jotta saadaan lisää kotimaisia tuoteinnovaatioita, todetaan uudessa toimialaraportissa. Hunajalla ja muilla mehiläistuotteilla olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia mm. osana matkailua, kauneudenhoitoa ja tuotekehitystä.

Viime viikolla julkistetussa luonnontuotealan toimialaraportissa todetaan, että Suomen luonto tarjoaa loputtomia hyödyntämismahdollisuuksia ja innovaatioita. Hunaja ja muut mehiläishoidon sivutuotteet ovat myös osa Suomen luonnosta saatavia ainesosia.

Mehiläistuotteita voisi hyödyntää nykyistä enemmän niin kotimaisessa matkailussa, kauneudenhoidossa kuin elintarvikkeissa. Raportin mukaan luonnontuotteiden osa matkailun hyvinvointi- ja ohjelmapalveluissa on kasvussa. Osana hyvinvointimatkailua on jo nyt tarjolla esim. turvesaunaa ja hunajaturvehoitoja.

"Mehiläishoito ja mehiläistuotteet sopivat hyvin suomalaiseen hyvinvointimatkailuun, jonka keskeisiä elementtejä ovat luonto, puhtaus, hiljaisuus, rauhallisuus, sauna, eettisyys, hyvinvointia edistävä ruokavalio, yrtit sekä erilaiset aktiviteetit", raportissa todetaan.

Luonnonkosmetiikan kysyntä nousee

Hunaja ja mehiläisvaha ovat myös yleisimpiä Suomessa käytettyjä kosmetiikan luonnon raaka-aineita. Muita luonnonkosmetiikan aineita ovat mm. turve, yrtit, pihka ja marjat. Näitä käytetään myös tavallisen kosmetiikan raaka-aineina, mutta luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan tuotteita, joissa tiettyjen synteettisten ainesosien käyttö on kielletty, raportissa selvennetään. Raportissa muistutetaan, että luonnonkosmetiikan markkinat kasvavat maailmalla todella nopeasti, ja kotimaisille vaihtoehdoille olisi tarvetta.

Yhteistyötä tarvitaan enemmän

Raportissa todetaan, että yritysten ja tutkimuslaitosten tulisi yhdistää voimansa nykyistä paremmin kehittääkseen uusia tuoteinnovaatioita ja kaupallistaakseen ne. Myös hunaja vaatisi lisätutkimuksia. ”Suomalaisten tutkimusten mukaan mm. hunajalla on antimikrobisia vaikutuksia. Samanlaisia vaikutuksia on myös monissa muissa luonnonkasveissa, mutta tutkimusta tarvitaan lisää, jotta päästään tuoteinnovaatioihin asti”, raportissa todetaan.

http://www.temtoimialapalvelu.fi/toimialapalvelu/ajankohtaista/raportti_luonnontuoteala_nousuun_osana_kehittyvaa_biotaloutta.1365.news